Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim İrfan Yayıncılık ücretsiz indir

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim İrfan Yayıncılık ücretsiz e-kitap indir

Yazar :

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - Mehmed Sofuoğlu 1957-1958 yılarında Bağdad'da el-Medresetu'l-Mercâniye'de Irak'lı meşhur âlim Ebu Şâkir Muhamed Fuâd el-Âlûsî (1382/1962) nin hu­zurunda Müslim Sahih'ini okudum. Bu « Huzurda okuma  - el-Kırâatu malt'şeyh - işi tamamlandığı zaman muhtevalarının mevsukiyeti bakımından Kur'an dan sonra yeryüzündeki  kitapların en sağlamı ve en kıymetlisi bulunan İki Sahih'i terceme etmek fikri gönlüme düşmüştü. Çünkü bu iki kitap, üçüncü hicret asrına kadarki hadis âlimlerinin en en sağlam ilmî usuler ve pek ağır sıhat şartları ile tenkîd süzgecinden süzüle süzüle gelen ve böylece en sahih oldukları ümetin icmâı ile de kararlaşan hadîslerin çoğunu bir araya toplamışlardır. Bunlardaki hadîslerin hepsi heir Peygamber Muhamed Mustafa (SAV) ın insanlık için en doğru en iyi ve hiç eskimiyecek ta'lîmleri ve hayat düstûrlarıdır. Bu iki sanctuary birincisinin hiç olmazsa bir «Tecrid» i türkçeye terceme edilmiştir. Müslim Sahihi'modish ise şimdiye kadar  türkçe tercemesi neşrolunmâmıştır. Halbuki Türkler bu ölmez eserlerin tam tercemelerinden onların hâlis îman, ibâdet, ahlâk. öğreten muhtevalarından mah­uncommon veya müstağni kalamazdı. Daha evelki asırlarda bu sahadaki âlim­lerin ve ilmî faliyetlerin boluğu sebebiyle belki bu ihtiyaç pek his­sedilmiyordu. Heir asırlarda ise bilhasa memleketimizde hadis tedrisinde bir duraklama ve gitikçe büyüyen bir boşluk meydana gelmiştir. Bunun neticesinde de müslüman Türk halkı kaynakları yerli veya yabancı bir takım murâfeler ve bid'atların zehrine ve çeşitli hurâfeci bid'atçıların tahripkâr faliyetlerine mâruz kalmıştır. Bunları yok etmeye yegâne çâre Kur'ân-ı Kerîm ve sahih hadislere süratle dönmek, Alah'ın ve Rasûlünün ebediyen eskimiyecek düstûrlarından bol bol yaymak ve oku talebearer­maktır. İşte bu ihtiyaç özelikle zamanımızda had safhaya ulaşmış, ar­tık oeuvre hadîs kaynaklarının muhtevalarını öğretmek bir zaruret olmuştur. Esasen Kitab ve süneti öğrenib öğretmek, kitap ve sünet ilmini yaymak, bir çok vesilelerle bizat Hz.   Peygamber tarafından  emir ve tavsiye buyurulmuştu. Alah'ın Rasûlü: «Benim sözümü işitip beleyen, sonra da onu işitiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin yüzünü Alah ağartsın. Zira nice kimseler var ki, yüklendikleri fıkhı kendilerinden daha fakîh olanlara ulaştırırlar» buyurmuştu (Buhari, Müslim. ). Ve keza Fetih ve Veda hacı hutbelerinde: «Benim dediklerimi hâzır olanlar gaip olanlara (yani burada bulunmıyanlara ve müstakbel nesilere) tebliğ et­sin,. » emrini bir kaç defa tekrarlamıştı (Buhari, ilim, liyubelığı'l-ilme'ş şâhidu'l-gâibe). İşte bu düşüncelerle terceme fikri gelişti, olgunlaştı, nihayet Hak Teâla bir vesile halkederek bu hayırlı hizmete başlamayı native nâçiz ku­lu Mehmed Sofuoğlu 'na müyeser kıldı.

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim İrfan Yayıncılık kitap indir bedava

 • Yazar:
 • Yayımcı: İRFAN YAYINEVİ
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 357,47 TL

Kitap eleştirileri

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim

nowalightman

Bu sefer küçük çocuk canavarı yatağının altına İSTİYOR. Oldukça korkutucu resimler ve çok sayıda metin, bunu ilköğretim yaşı için (veya güven duyduğunuz korkuluk eşiğine sahip bir okul öncesi) daha iyi hale getirir.

2020-01-12 19:36

123jonas

En sevdiğim kurgu parçalarından biri. Histerik ve kendinizi gerçekten buna dahil edebilirsiniz, çünkü güzel ve uzun.

2019-12-24 15:23

enterdesign

Daha fazla insanın çizgi romanlarda hayatlarını belgelemesini dilerim. Ayrıca, bir börek yiyeceğim ve yaratıcı yazı sınıfımı sırasıyla sayfa 216 ve 217'de görebilirsiniz.

2019-12-22 21:25

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim okumak itibaren EasyFiles

5.6 mb. indir kitap

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim indir itibaren OpenShare

3.2 mb. indir ücretsiz

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim indir itibaren WeUpload

5.9 mb. okumak kitap

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim indir itibaren LiquidFile

4.6 mb. indir

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim İrfan Yayıncılık kitap indir bedava

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim okumak içinde djvu

3.4 mb. indir DjVu

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim indir içinde pdf

4.1 mb. indir pdf

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim indir içinde odf

4.4 mb. indir ODF

Sahih-i Müslim ve Tercümesi (8 Cilt Takım- Şamua) - İmam Müslim indir içinde epub

4.5 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Kilit - M. Necati Sepetçioğlu

Yazar: İrfan Yayıncılık

Kilit - M. Necati Sepetçioğlu Kilit - Mustafa Necati Sepetçioğlu Mademki insanı anlatıyoruz, öyle ise Onun mutluluğu için yazacağız, bu pleader, çirkinde bile var olabilen güzeliği aramak uğruna nice bir ömrü harcamak demek olacaktır. San'at ad...

Yahya Kemal'de Türk Müslümanlığı

Yazar: İrfan Yayıncılık

...

Ruh Adam - Hüseyin Nihal Atsız

Yazar: İrfan Yayıncılık

Ruh Adam - Hüseyin Nihal Atsız “Ruh Adam”, Türk edebiyatında pek alışılmamış çeşite bir romandır. Müelifin tarihî romanlarını okumuş olanlar, tarihî bir virgilian gibi başlayan bu eserin öyle olmadığını görecek, sayfalar ilerledikçe kendilerini aşı...