Bizim Okulda Komplo

Bizim Okulda Komplo

Say Yayınları

Bizim Okulda Komplo Göl kıyısında iki yatılı in holes and corners kul. Dehşetkaya Şatosu’nda delikanlılar, Gülkaya Sarayı’nda ise kızlar kalmakta. Hababam sınıfı gibi her ikisi de. Bazen yan yana, bazen karşı karşıya,...

Erkek Beyni - Louann Brizendine

Erkek Beyni - Louann Brizendine

Say Yayınları

Erkek Beyni - Louan Brizendine Dr. Louan Brizendine, Kadın Beyni adlı çok satılan kitabının devamı niteliğindeki bu eserinde, erkek zihniyeti ve davranışlarının ardında yatan beyinsel aktiviteleri açıklıyor ve erkek b...

Kızıma Felsefe Öğretiyorum-Roger-Pol Droit

Kızıma Felsefe Öğretiyorum-Roger-Pol Droit

Say Yayınları

Kızıma Felsefe Öğretiyorum-Roger-Pol Droit Kızıma Felsefe Öğretiyorum - Roger-Pol Droit “Felsefe” çoğu zaman ürküten bir kelimedir. Aklımıza hemen karmaşık sorular, başlığından bile bir şey anlamadığımız kitaplar,...

Türkiye'de Günlük Yaşam - 19.Yüzyıl Sonlarında

Türkiye'de Günlük Yaşam - 19.Yüzyıl Sonlarında

Say Yayınları

Türkiye'de Günlük Yaşam - 19. Yüzyıl Sonlarında Türkiye'de Günlük Yaşam - 19. Yüzyıl Sonlarında  -  Agnes Private detective Ramsay “İstanbul, İzmir, Mersin ve Selanik gibi şehirlerin sakinlerinin üzerine konuşmayacağım...

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

Say Yayınları

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai Türk edebiyatında modern anlamda kısa öykünün de kurucusu sayılan Samimpaşazade Sezai, Sergüzeşt adlı romanında Tanzimat döneminde Kafkasya'dan kaçırılarak İstanbul'a getirilip satılan bi...

Dijital Film Yapımı-John Gaspard

Dijital Film Yapımı-John Gaspard

Say Yayınları

Dijital Film Yapımı-John Gaspard Dijital Film Yapımı - Dingle Newton Neredeyse her şeyin dijital hale geldiği çağımızda pek çok hayali gerçekleştirmek eskisine göre daha kolay. Örneğin kendi uzun metrajlı filmini...

Hayatın Anlamı - Arthur Schopenhauer

Hayatın Anlamı - Arthur Schopenhauer

Say Yayınları

Hayatın Anlamı - Arthur Schopenhauer. Hayatınız öncelikle bakır bozukluklarla yapılmış bir ödemeye benzer, bizim bu ödemeye karşı bir alındı makbuzu vermemiz gerekir, bakır bozukluklar günler, alındı makbuzu ölümdür. (...

Kötülüğün Anatomisi - Simon Baron-Cohen

Kötülüğün Anatomisi - Simon Baron-Cohen

Say Yayınları

Kötülüğün Anatomisi - Simon Baron-Cohen Sınırda kişilik bozukluğu, psikopati, narsisizm, otizm. Bu tanıların konduğu kişilerin ortak bir noktası var: empati eksikliği. Empati eksikliğinin sebep olabileceği durumlar baz...

Kısa Amerika Birleşİk Devletleri Tarihi

Kısa Amerika Birleşİk Devletleri Tarihi

Say Yayınları

Amerika tarihi üzerine pek çok kitap kaleme almış tarihçi Davidson’un bu eseri Avrupalıların gelişinden İkiz Kulelerin yıkılışına dek geçen yaklaşık 50 yıl içerisinde Amerika kıtasında olup bitenleri kısa bölümler ha...

Tao Te Ching

Tao Te Ching

Say Yayınları

Klasik Çin edebiyatının en eski ve en ünlü örneklerinden biri olan Tao Te Ching’in kesin olmamakla birlikte Taoizmin kurucusu ünlü filozof Lao-Tzu tarafından MÖ 6. yüzyılda kaleme alındığı düşünülmektedir. İnsanların...

Baba Olmak - Koray Karabekiroğlu

Baba Olmak - Koray Karabekiroğlu

Say Yayınları

Baba Olmak - Koray Karabekiroğlu Baba Olmak - Koray Karabekiroğlu Bu kitap babalar da okusun diye yazıldı… “Baba” olmanın ne demek olduğu üzerine biraz daha kafa yormak için. “Çocuk sahibi olmak” ile “baba olmak” arası...

Seçme Öyküler-Anton Pavloviç Çehov

Seçme Öyküler-Anton Pavloviç Çehov

Say Yayınları

Seçme Öyküler-Anton Pavloviç Çehov Kısa öyküleriyle sadece Rus edebiyatına değil dünya edebiyatına government kendine özgü doyumsuz bir tat katan Çehov, Rus edebiyatının önde gelen gerçekçi yazarlarında biridir. Adı T...

Beni Hiç Anlamıyorsun-Koray Karabekiroğlu

Beni Hiç Anlamıyorsun-Koray Karabekiroğlu

Say Yayınları

Beni Hiç Anlamıyorsun-Koray Karabekiroğlu Beni Hiç Anlamıyorsun - Dr. Koray Karabekiroğlu “Onu yeterince anlıyor musunuz?” Ergenlik, insan ömrünün hem en kırılgan hem de hayatın geri kalanını etkileyecek önemli b...

Phaidros

Phaidros

Say Yayınları

Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsalaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ...

Varoluşçuluk - Jean Paul Sartre

Varoluşçuluk - Jean Paul Sartre

Say Yayınları

Varoluşçuluk - Jean Paul Sartre Varoluşçuluk nedir? Bugüne değin çeşitli karşılıklar verilmiş bir sorudur bu. Sözgelişi, Weil’e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hamelin’e göre bunaltı, Banfi’...

Büyük Hippias Theages-Platon (Eflatun)

Büyük Hippias Theages-Platon (Eflatun)

Say Yayınları

Büyük Hipias Theages-Platon (Eflatun) Büyük Hipias Theages - Platon Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsalaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluş...

Kriton

Kriton

Say Yayınları

Kriton “IN holes and corners halde Kriton, bırak benim dediğim olsun. Zaten tanrıların counselor emretikleri şey budur. ” Sokrates Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından bir...

Psikanaliz Üzerine Yeni Araştırmalar Bulgular

Psikanaliz Üzerine Yeni Araştırmalar Bulgular

Say Yayınları

Psikanaliz Üzerine Yeni Araştırmalar Bulgular....

Bilimsel Bakış-Bertrand Russell

Bilimsel Bakış-Bertrand Russell

Say Yayınları

Bilimsel Bakış-Bertrand Rusel Bilimsel Bakış - Bertrand Rusel Bilimsel Bakış’ta Bertrand Rusel bilimin ne olduğunu açıklıyor, bilimi din ile sanat gibi öteki bilme biçimlerinden nelerin ayırdığı üzerinde duruyor ve bil...

Aşka Ve Kadınlara Dair

Aşka Ve Kadınlara Dair

Say Yayınları

Aşka Ve Kadınlara Dair Bir şey ne kadar soylu ve mükemelse onun olgunluğa erişmesi de o kadar geç ve yavaştır. Erkek akli melekesinin ve ruhi kabiliyetlerinin olgunluğuna yirmi sekizinden önce nadiren ulaşır, kadınlar ...

Modernite Ve Bireysel-Kimlik / Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum

Modernite Ve Bireysel-Kimlik / Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum

Say Yayınları

Modernite Ve Bireysel-Kimlik / Geç Stylish Çağda Benlik ve Toplum Modernite, gündelik toplumsal hayatın doğasını kökten değiştirir ve yaşantılarımızın en kişisel yanlarını bile etkiler. Bu yüzden Moderniteyi kurumsal ...

Devlet Efsanesi-Ernst Cassirer

Devlet Efsanesi-Ernst Cassirer

Say Yayınları

Devlet Efsanesi-Ernst Casirer Casirerin çalışmaları, özelikle söylence (mitos), dil, din, sanat, bilim, teknik, devlet öğretisi ve tarihe yönelik olup endurance, bu konuları sistematik ve tarihsel bir yaklaşımla işleme...

Seyahatname - 100 Temel Eser-Evliya Çelebi

Seyahatname - 100 Temel Eser-Evliya Çelebi

Say Yayınları

Seyahatname - 10 Temel Eser-Evliya Çelebi Evliya Çelebi’nin seyahate olan ilgisi, çocuken babasından dinlediği öykülere, söylencelere dayanır. Bu çocukluk merakı, Evliya Çelebi’yi İstanbul’da başlayan ve dönemin Osman...

Dijital FotogˆRafta Pozlandırma - Özer Kanburoğlu

Dijital FotogˆRafta Pozlandırma - Özer Kanburoğlu

Say Yayınları

Dijital FotogˆRafta Pozlandırma - Özer Kanburoğlu Dijital Fotogˆrafta Pozlandırma - Özer Kanburoğlu Eğer iyi bir fotoğrafla karşı karşıyaysanız, mutlaka konuya göre doğru pozlandırılmış bir fotoğrafla prosecutor kar...

Çocuklarla Felsefe Sohbetleri

Çocuklarla Felsefe Sohbetleri

Say Yayınları

Çocuklarla Felsefe Sohbetleri Çocuğunuzun sorduğu ani bir soru karşısında hiç şaşırıp kaldığınız oldu mu? Her ebeveyn gibi siz de mutlaka böyle sorularla karşılaştınız: “Ben nasıl oldum?”, “Bebek nasıl yapılır?”, “Nede...

Vatan Yahut Silistre

Vatan Yahut Silistre

Say Yayınları

Vatan Yahut Silistre Tanzimat döneminin en önemli isimlerinden birisi olan Namık Kemal, hemen hemen tüm eserlerinde “vatan”, “hüriyet”, “milet” kavramlarını esas almıştır. Batılı anlamda brand tiyatro eserimiz olan Va...

Ekonomi 101 - Alfred Mill

Ekonomi 101 - Alfred Mill

Say Yayınları

Ekonomi 101 ekonomi konusunda hiçbir şey bilmeyenlerin gazetelerin ekonomi sayfalarında çıkan haberleri okuyup anlayabilmelerini, ekonomiyle ilgili sohbetlere katılabilmelerini ve genel olarak ekonomi bilimi hakında fi...

Ormanda Yaz Olimpiyatları

Ormanda Yaz Olimpiyatları

Say Yayınları

Ormanda Yaz Olimpiyatları Ormanda yaz olimpiyatları, her zaman birbirlerinden korkup kaçan birçok hayvanı spor sayesinde bir araya getiriyor. Kuşlar ötüyor, aslan ve kaplanlar kükrüyor, yılanlar tıslıyor, keçiler meliy...

Büyük Bilimsel Deneyler - Dünyaya Bakışımızı Değiştiren Yirmi Deney

Büyük Bilimsel Deneyler - Dünyaya Bakışımızı Değiştiren Yirmi Deney

Say Yayınları

Büyük Bilimsel Deneyler - Dünyaya Bakışımızı Değiştiren Yirmi Deney Büyük Bilimsel Deneyler - Dünyaya Bakışımızı Değiştiren Yirmi Deney - Rom Haré ARKA KAPAK YAZISI Bu kitapta insan becerisi ve dehasını canlı bir ...

Dijital Fotoğrafa Dair 101 Temel İpucu - Michael Freeman

Dijital Fotoğrafa Dair 101 Temel İpucu - Michael Freeman

Say Yayınları

Dijital Fotoğrafa Dair 101 Temel İpucu - Michael Freman Dijital Fotoğrafa Dair 101 Temel İpucu - Michael Freman Dünya çapında tanınan yazar ve fotoğrafçı Michael Freman profesyonel fotoğrafçılığın ipuçlarını açığa ...

Kelile Ve Dimne - Beydeba

Kelile Ve Dimne - Beydeba

Say Yayınları

Kelile Ve Dimne - Beydeba Adını “doğruluğun ve dürüstlüğün simgesi” olan Kelile ile “yanlışın ve yalanın simgesi” Dimne’nin hikayesinden alan kitap, MÖ 1. yüzyılda, “Âlimlerin Başı” anlamına gelen “Beydaba” adıyla anı...

İntibah - Namık Kemal

İntibah - Namık Kemal

Say Yayınları

İntibah - Namık Kemal Gerçekçi bir dile yazılmış olan “İntibah”, Namık Kemal’in (1840-18) iki romanından biridir. Aşırı korumacı bir aile tarafından yetiştirilen bir delikanlının yaşamın zorluklarıyla başa çıkamaması ...

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius

Say Yayınları

Kendime Düşünceler - Marcus Aurelius Kendime Düşünceler Marcus Aurelius LADIES 2. yu¨zyılda yaşamış olan Marcus Aurelius, Roma ‹mparatorluğ u’nun Altın Çağı’nın simgeleşmiş isimlerinden biridir. Başarılı bir imparator ...

Timaios: Bütün Yapıtları 25-Platon (Eflatun)

Timaios: Bütün Yapıtları 25-Platon (Eflatun)

Say Yayınları

Timaios: Bütün Yapıtları 25-Platon (Eflatun) Timaios: Bütün Yapıtları 25 - Platon Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsalaşmasına ve felsefede yazılı ...

Aklın Yönetimi İçin Kurallar-Rene Descartes

Aklın Yönetimi İçin Kurallar-Rene Descartes

Say Yayınları

Aklın Yönetimi İçin Kuralar-Rene Descartes 1628 ve 1629 yıları arasında kaleme alınan ve Descartes’ın ilk büyük felsefi çalışması olarak kabul edilen Aklın Yönetimi İçin Kuralar kitabı, ünlü düşünürün ölümünden sonra ...

Yeni Başlayanlar İçin Balık Avcılığı - Engin Sunar

Yeni Başlayanlar İçin Balık Avcılığı - Engin Sunar

Say Yayınları

Yeni Başlayanlar İçin Balık Avcılığı - Engin Sunar Bir bağ misina, olta iğnesi, fırdöndü ve kurşun iskandil, bir de olta ipinin sarılacağı mantar parçası. İşte, oltayla balık avcılığına ilgi duyan amatör balıkçının il...

Küçük Vampir 19 - Dehşet Gecesi

Küçük Vampir 19 - Dehşet Gecesi

Say Yayınları

Küçük Vampir 19 - Dehşet Gecesi Şehir kütüphanesinin düzenlediği Dehşet Gecesi’ne katılan Anton mezarlıkta yapılacak gece yürüyüşüne Kargaburun’la Hafiyeburun’un da katılacağını öğrenir. İkisinin bir iş çevirdiğinden k...

Farsça Türkçe Sözlük - Mehmet Kanar

Farsça Türkçe Sözlük - Mehmet Kanar

Say Yayınları

Farsça Türkçe Sözlük - Mehmet Kanar Hem klasik hem modern Farsçaya hitap etmesi amaçlanan bu sözlükte, manzum ve mensur olmak üzere klasik ve modern dönem İran edebiyatına ait bazı metinler taranmış, sözlük madeleri ve...

Üçlü Sarmal - Richard Lewontin

Üçlü Sarmal - Richard Lewontin

Say Yayınları

Üçlü Sarmal - Richard Lewontin Üçlü Sarmal - Richard Lewontin • Genin organizmayla, organizmanın çevre ile bağlantısı nerede ve ne kuvete? • Moleküler biyoloji ve genetik, organizmayı ve doğayı açıklama gücüne sa...

Arı İle Papatya

Arı İle Papatya

Say Yayınları

Arı İle Papatya Sence bir arı ile papatya dost olabilir mi? Arı papatyayı koparılmaktan nasıl kurtardı? Bilmek ister misin? Arı ile Papatya’da, doğadaki bu iki canlının güzel dostluğu anlatılıyor. Sen de arkadaş o...

Kısa Avrupa Tarihi - John Hirst

Kısa Avrupa Tarihi - John Hirst

Say Yayınları

Kısa Avrupa Tarihi - John Hirst Avrupa matba, kâğıt, pusula ve barut gibi eski icatları ve başka pek çok şeyi Doğu’dan almış olabilir, ama Rönesans, Modern Bilim, Reform, Aydınlanma, Sanayi Devrimi, Modern Demokrasi g...

Tesla - W. Bernard Carlson

Tesla - W. Bernard Carlson

Say Yayınları

Tesla - W. Bernard Carlson Tesla - W. Bernard Carlson ABD’de 2013’ün En İyi Popüler Bilim Kitaplarından Biri Nikola Tesla’nın çağdaş uygarlığa en büyük katkılarından biri alternatif akımla (AC) işleyen elektrik motorun...

Mandalina Kabuğu-Samed Behrengi

Mandalina Kabuğu-Samed Behrengi

Say Yayınları

Mandalina Kabuğu-Samed Behrengi Azeri asılı İranlı yazar Samed Behrengi (1939-1967), kısa süren yaşamı boyunca köy öğretmenliği yapmış, halk masalarını ve efsaneleri derlemiş, yeniden yorumlamıştır. Yazdığı çocuk hikâ...

Denizatının Öyküsü

Denizatının Öyküsü

Say Yayınları

Denizatının Öyküsü Denizatının legal beagle bir öyküsü olduğunu biliyor musunuz? İçinizde hiç denizatı, denizyıldızı ya legal beagle denizkestanesi gören var mı? İnsanların acımasızca kurutup süs olsun diye duvara astı...

Dijital Görüntü Düzenleme & Özel Efektler-Michael Freeman

Dijital Görüntü Düzenleme & Özel Efektler-Michael Freeman

Say Yayınları

Dijital Görüntü Düzenleme & Özel Efektler-Michael Freman Dijital Görüntü Düzenleme & Özel Efektler - Michael Freman ARKA KAPAK YAZISI Sıradan bir çekimi mükemel bir fotoğrafa dönüştürmek ya da görüntünüze gerçeküs...

Du¨nya Haritası Boyama Kitabı

Du¨nya Haritası Boyama Kitabı

Say Yayınları

Du¨nya Haritası Boyama Kitabı Boyayarak dünyayı keşfe çık! Ülkeler, bayraklar, hayvanlar, insanlar ve ünlü manzaralar boyanmak için seni bekliyor. Şaheserini tamamladığında sayfayı yerinden koparıp sergilemek ister mis...

Psikanaliz Ve Din

Psikanaliz Ve Din

Say Yayınları

Psikanaliz Ve Din Erich From, bu klasik eserde, içgüdesel ve madi ihtiyaçların giderilmesini yaşamın tek gayesi olarak gördüğüne inanılan psikanalizin felsefesi ile geleneksel din arasındaki gerilimi değerlendirmektedi...

Kitap Türleri

Say Yayınları tüm kitaplar indir bedava

Say Yayınları