Bizim Okulda Komplo

Bizim Okulda Komplo

Say Yayınları

Bizim Okulda Komplo Göl kıyısında iki yatılı in holes and corners kul. Dehşetkaya Şatosu’nda delikanlılar, Gülkaya Sarayı’nda ise kızlar kalmakta. Hababam sınıfı gibi her ikisi de. Bazen yan yana, bazen karşı karşıya,...

Erkek Beyni - Louann Brizendine

Erkek Beyni - Louann Brizendine

Say Yayınları

Erkek Beyni - Louan Brizendine Dr. Louan Brizendine, Kadın Beyni adlı çok satılan kitabının devamı niteliğindeki bu eserinde, erkek zihniyeti ve davranışlarının ardında yatan beyinsel aktiviteleri açıklıyor ve erkek b...

Kızıma Felsefe Öğretiyorum-Roger-Pol Droit

Kızıma Felsefe Öğretiyorum-Roger-Pol Droit

Say Yayınları

Kızıma Felsefe Öğretiyorum-Roger-Pol Droit Kızıma Felsefe Öğretiyorum - Roger-Pol Droit “Felsefe” çoğu zaman ürküten bir kelimedir. Aklımıza hemen karmaşık sorular, başlığından bile bir şey anlamadığımız kitaplar,...

Türkiye'de Günlük Yaşam - 19.Yüzyıl Sonlarında

Türkiye'de Günlük Yaşam - 19.Yüzyıl Sonlarında

Say Yayınları

Türkiye'de Günlük Yaşam - 19. Yüzyıl Sonlarında Türkiye'de Günlük Yaşam - 19. Yüzyıl Sonlarında  -  Agnes Private detective Ramsay “İstanbul, İzmir, Mersin ve Selanik gibi şehirlerin sakinlerinin üzerine konuşmayacağım...

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

Say Yayınları

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai Türk edebiyatında modern anlamda kısa öykünün de kurucusu sayılan Samimpaşazade Sezai, Sergüzeşt adlı romanında Tanzimat döneminde Kafkasya'dan kaçırılarak İstanbul'a getirilip satılan bi...

Dijital Film Yapımı-John Gaspard

Dijital Film Yapımı-John Gaspard

Say Yayınları

Dijital Film Yapımı-John Gaspard Dijital Film Yapımı - Dingle Newton Neredeyse her şeyin dijital hale geldiği çağımızda pek çok hayali gerçekleştirmek eskisine göre daha kolay. Örneğin kendi uzun metrajlı filmini...

Hayatın Anlamı - Arthur Schopenhauer

Hayatın Anlamı - Arthur Schopenhauer

Say Yayınları

Hayatın Anlamı - Arthur Schopenhauer. Hayatınız öncelikle bakır bozukluklarla yapılmış bir ödemeye benzer, bizim bu ödemeye karşı bir alındı makbuzu vermemiz gerekir, bakır bozukluklar günler, alındı makbuzu ölümdür. (...

Kötülüğün Anatomisi - Simon Baron-Cohen

Kötülüğün Anatomisi - Simon Baron-Cohen

Say Yayınları

Kötülüğün Anatomisi - Simon Baron-Cohen Sınırda kişilik bozukluğu, psikopati, narsisizm, otizm. Bu tanıların konduğu kişilerin ortak bir noktası var: empati eksikliği. Empati eksikliğinin sebep olabileceği durumlar baz...

Kısa Amerika Birleşİk Devletleri Tarihi

Kısa Amerika Birleşİk Devletleri Tarihi

Say Yayınları

Amerika tarihi üzerine pek çok kitap kaleme almış tarihçi Davidson’un bu eseri Avrupalıların gelişinden İkiz Kulelerin yıkılışına dek geçen yaklaşık 50 yıl içerisinde Amerika kıtasında olup bitenleri kısa bölümler ha...

Tao Te Ching

Tao Te Ching

Say Yayınları

Klasik Çin edebiyatının en eski ve en ünlü örneklerinden biri olan Tao Te Ching’in kesin olmamakla birlikte Taoizmin kurucusu ünlü filozof Lao-Tzu tarafından MÖ 6. yüzyılda kaleme alındığı düşünülmektedir. İnsanların...

Baba Olmak - Koray Karabekiroğlu

Baba Olmak - Koray Karabekiroğlu

Say Yayınları

Baba Olmak - Koray Karabekiroğlu Baba Olmak - Koray Karabekiroğlu Bu kitap babalar da okusun diye yazıldı… “Baba” olmanın ne demek olduğu üzerine biraz daha kafa yormak için. “Çocuk sahibi olmak” ile “baba olmak” arası...

Seçme Öyküler-Anton Pavloviç Çehov

Seçme Öyküler-Anton Pavloviç Çehov

Say Yayınları

Seçme Öyküler-Anton Pavloviç Çehov Kısa öyküleriyle sadece Rus edebiyatına değil dünya edebiyatına government kendine özgü doyumsuz bir tat katan Çehov, Rus edebiyatının önde gelen gerçekçi yazarlarında biridir. Adı T...

Beni Hiç Anlamıyorsun-Koray Karabekiroğlu

Beni Hiç Anlamıyorsun-Koray Karabekiroğlu

Say Yayınları

Beni Hiç Anlamıyorsun-Koray Karabekiroğlu Beni Hiç Anlamıyorsun - Dr. Koray Karabekiroğlu “Onu yeterince anlıyor musunuz?” Ergenlik, insan ömrünün hem en kırılgan hem de hayatın geri kalanını etkileyecek önemli b...

Phaidros

Phaidros

Say Yayınları

Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsalaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle bütün bir Ortaçağ...

Varoluşçuluk - Jean Paul Sartre

Varoluşçuluk - Jean Paul Sartre

Say Yayınları

Varoluşçuluk - Jean Paul Sartre Varoluşçuluk nedir? Bugüne değin çeşitli karşılıklar verilmiş bir sorudur bu. Sözgelişi, Weil’e göre varoluşçuluk bir bunalım, Mounier’ye göre umutsuzluk, Hamelin’e göre bunaltı, Banfi’...

Büyük Hippias Theages-Platon (Eflatun)

Büyük Hippias Theages-Platon (Eflatun)

Say Yayınları

Büyük Hipias Theages-Platon (Eflatun) Büyük Hipias Theages - Platon Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsalaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluş...

Kriton

Kriton

Say Yayınları

Kriton “IN holes and corners halde Kriton, bırak benim dediğim olsun. Zaten tanrıların counselor emretikleri şey budur. ” Sokrates Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından bir...

Psikanaliz Üzerine Yeni Araştırmalar Bulgular

Psikanaliz Üzerine Yeni Araştırmalar Bulgular

Say Yayınları

Psikanaliz Üzerine Yeni Araştırmalar Bulgular....

Bilimsel Bakış-Bertrand Russell

Bilimsel Bakış-Bertrand Russell

Say Yayınları

Bilimsel Bakış-Bertrand Rusel Bilimsel Bakış - Bertrand Rusel Bilimsel Bakış’ta Bertrand Rusel bilimin ne olduğunu açıklıyor, bilimi din ile sanat gibi öteki bilme biçimlerinden nelerin ayırdığı üzerinde duruyor ve bil...

Aşka Ve Kadınlara Dair

Aşka Ve Kadınlara Dair

Say Yayınları

Aşka Ve Kadınlara Dair Bir şey ne kadar soylu ve mükemelse onun olgunluğa erişmesi de o kadar geç ve yavaştır. Erkek akli melekesinin ve ruhi kabiliyetlerinin olgunluğuna yirmi sekizinden önce nadiren ulaşır, kadınlar ...

Modernite Ve Bireysel-Kimlik / Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum

Modernite Ve Bireysel-Kimlik / Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum

Say Yayınları

Modernite Ve Bireysel-Kimlik / Geç Stylish Çağda Benlik ve Toplum Modernite, gündelik toplumsal hayatın doğasını kökten değiştirir ve yaşantılarımızın en kişisel yanlarını bile etkiler. Bu yüzden Moderniteyi kurumsal ...

Devlet Efsanesi-Ernst Cassirer

Devlet Efsanesi-Ernst Cassirer

Say Yayınları

Devlet Efsanesi-Ernst Casirer Casirerin çalışmaları, özelikle söylence (mitos), dil, din, sanat, bilim, teknik, devlet öğretisi ve tarihe yönelik olup endurance, bu konuları sistematik ve tarihsel bir yaklaşımla işleme...

Seyahatname - 100 Temel Eser-Evliya Çelebi

Seyahatname - 100 Temel Eser-Evliya Çelebi

Say Yayınları

Seyahatname - 10 Temel Eser-Evliya Çelebi Evliya Çelebi’nin seyahate olan ilgisi, çocuken babasından dinlediği öykülere, söylencelere dayanır. Bu çocukluk merakı, Evliya Çelebi’yi İstanbul’da başlayan ve dönemin Osman...

Dijital FotogˆRafta Pozlandırma - Özer Kanburoğlu

Dijital FotogˆRafta Pozlandırma - Özer Kanburoğlu

Say Yayınları

Dijital FotogˆRafta Pozlandırma - Özer Kanburoğlu Dijital Fotogˆrafta Pozlandırma - Özer Kanburoğlu Eğer iyi bir fotoğrafla karşı karşıyaysanız, mutlaka konuya göre doğru pozlandırılmış bir fotoğrafla prosecutor kar...

Çocuklarla Felsefe Sohbetleri

Çocuklarla Felsefe Sohbetleri

Say Yayınları

Çocuklarla Felsefe Sohbetleri Çocuğunuzun sorduğu ani bir soru karşısında hiç şaşırıp kaldığınız oldu mu? Her ebeveyn gibi siz de mutlaka böyle sorularla karşılaştınız: “Ben nasıl oldum?”, “Bebek nasıl yapılır?”, “Nede...

Vatan Yahut Silistre

Vatan Yahut Silistre

Say Yayınları

Vatan Yahut Silistre Tanzimat döneminin en önemli isimlerinden birisi olan Namık Kemal, hemen hemen tüm eserlerinde “vatan”, “hüriyet”, “milet” kavramlarını esas almıştır. Batılı anlamda brand tiyatro eserimiz olan Va...

Ekonomi 101 - Alfred Mill

Ekonomi 101 - Alfred Mill

Say Yayınları

Ekonomi 101 ekonomi konusunda hiçbir şey bilmeyenlerin gazetelerin ekonomi sayfalarında çıkan haberleri okuyup anlayabilmelerini, ekonomiyle ilgili sohbetlere katılabilmelerini ve genel olarak ekonomi bilimi hakında fi...

Ormanda Yaz Olimpiyatları

Ormanda Yaz Olimpiyatları

Say Yayınları

Ormanda Yaz Olimpiyatları Ormanda yaz olimpiyatları, her zaman birbirlerinden korkup kaçan birçok hayvanı spor sayesinde bir araya getiriyor. Kuşlar ötüyor, aslan ve kaplanlar kükrüyor, yılanlar tıslıyor, keçiler meliy...

Büyük Bilimsel Deneyler - Dünyaya Bakışımızı Değiştiren Yirmi Deney

Büyük Bilimsel Deneyler - Dünyaya Bakışımızı Değiştiren Yirmi Deney

Say Yayınları

Büyük Bilimsel Deneyler - Dünyaya Bakışımızı Değiştiren Yirmi Deney Büyük Bilimsel Deneyler - Dünyaya Bakışımızı Değiştiren Yirmi Deney - Rom Haré ARKA KAPAK YAZISI Bu kitapta insan becerisi ve dehasını canlı bir ...

Kitap Türleri

Say Yayınları tüm kitaplar indir bedava

Say Yayınları