Öğretmenlik Alan Bilgisi Türkçe Öğretmenliği Soru Bankası - Musa Çifci

Öğretmenlik Alan Bilgisi Türkçe Öğretmenliği Soru Bankası - Musa Çifci

Akçağ Yayınları

Öğretmenlik Alan Bilgisi Türkçe Öğretmenliği Soru Bankası - Musa Çifci Dünyada hızla gelişen iletişim teknolojisi karşısında Türkçe önemli bir sınav vermektedir. Current dünyada sadece bir eğitim ve edebiyat dili olmak...

Dilde Birlik-Ahmet Bican Ercilasun

Dilde Birlik-Ahmet Bican Ercilasun

Akçağ Yayınları

Dilde Birlik-Ahmet Bican Ercilasun Cumhuriyet dönemindeki dil hareketleri incelemeye ve araştırılmaya değer bir konudur. Nitekim birçok yerli ve yabancı bilim adamı tarafından konu makale ve kitap seviyesinde araştırıl...

Obur Amca-Orhan Dündar

Obur Amca-Orhan Dündar

Akçağ Yayınları

Obur Amca-Orhan Dündar Orhan Dündar'ın resimlemesiyle Ponpon Tavşan Dizisi adlı 7 tane öykü kitabı, 6-8 yaş ilköğretimin okumaya yeni başlayan öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu yaş çocuklarının okumaların...

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

Akçağ Yayınları

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai Sergüzeşt, yazarın işlediği 'esaret' teması itibariyle önem arzeden bir romanıdır. İlk defa yayımlandığı 189 yılında, ENLARGE. Abdülhamid dönemi şartları içinde esaret temasını işlediği i...

Tahsin Nahit Ahmet Vefa ve Şiirleri

Tahsin Nahit Ahmet Vefa ve Şiirleri

Akçağ Yayınları

Tahsin Nahit Ahmet Vefa ve Şirleri Tahsin Nahifin şirlerinin muhtevasını aşk, kadın, tabiat, gece, ruh hasasiyeti ve güzelik duygusu gibi konular oluşturmaktadır. Bunlar, hemen hemen bütünüyle ferdî konulardır. Ancak ş...

Hak Dini Kur'an Dili Meali (Küçük Boy)

Hak Dini Kur'an Dili Meali (Küçük Boy)

Akçağ Yayınları

Hak Dini Kur'an Dili Meali (Küçük Boy) Elmalı Merhumun tefsirinde yer alan meal kısmının tek başına basıma hazırlanması düşünülünce teredüt etik. Çünkü, tefsiri ile birlikte hazırlanmış bir mealin, by stealth tefsirden...

Hak Dini Kur'an Dili Meali (Küçük Boy)

Hak Dini Kur'an Dili Meali (Küçük Boy)

Akçağ Yayınları

Hak Dini Kur'an Dili Meali (Küçük Guy) Elmalı Merhumun tefsirinde yer alan meal kısmının tek başına basıma hazırlanması düşünülünce teredüt etik. Çünkü, tefsiri ile birlikte hazırlanmış bir mealin, o tefsirden koparıla...

Kur'an Arapçası 3. Kitap + Çözüm Kitabı

Kur'an Arapçası 3. Kitap + Çözüm Kitabı

Akçağ Yayınları

Kur'an Arapçası 3. Kitap + Çözüm Kitabı Bu kitapta, tamamı Kur'an'dan seçilen ayetler, anlama bağlı kalınarak Ders Kitaplarında olduğu gibi alıştırmalara çevrilmiştir. İlk defa uygulanana bu metodla Kur'an'ı anlamaya y...

Osmanlı Düşünce Dünyası-Süleyman Hayri Bolay

Osmanlı Düşünce Dünyası-Süleyman Hayri Bolay

Akçağ Yayınları

Osmanlı Düşünce Dünyası-Süleyman Hayri Bolay Sahasında ilk ve tek. Ecdad demiş ki: "Aceptir hal-i alem, bilen söyler, bilmeyen söyler. " Evet Osmanlı düşünürleri hakında daha çok bilmeyenler, araştırmayanlar konuşuyor:...

Kürşad - Kahramanın Ölümü - Orhan Yeniaras

Kürşad - Kahramanın Ölümü - Orhan Yeniaras

Akçağ Yayınları

Kürşad - Kahramanın Ölümü - Orhan Yeniaras İç ve dış düşmanların hile ve entrikaları ile ayrışarak dağılan bir devlet, Kültürel varlığı yok edilmek istenen bir toplum, Halkını kölelikten kurtarmak isteyen bir kahraman,...

Şiir Tahlilleri 1

Şiir Tahlilleri 1

Akçağ Yayınları

Şir Tahlileri 1 Bu çalışmamızda Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının en seçkin 30 şirini, daha önceleri Şir Çözümleme Yöntemi adıyla kitaplaştırdığım kurumsal bilgilerin ışığında, beli bir tahlil yönteminin içinden keşf...

Türkçede Söz Dizimi - Leyla Karahan

Türkçede Söz Dizimi - Leyla Karahan

Akçağ Yayınları

Türkçede Söz Dizimi - Leyla Karahan. Bu kitapta, Türkçenin söz dizimi kuraları, çeşitli edebi metinlerden seçilmiş örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. İki bölümlük bu çalışmanın birinci bölümünde, kelime gruplarının ...

Na'ili Hayatı, Sanatı, Eserleri

Na'ili Hayatı, Sanatı, Eserleri

Akçağ Yayınları

Na'ili Hayatı, Sanatı, Eserleri 17. yüzyıl Divan şirinde önemli bir yeri olan Nâilî, "ince ve zarif üslûbuyla, anlam derinliği ve hayal genişliğiyle" çağının temsilcisi kabul edilir. Quant. Dr. Haluk İpekten, Fuzûlî ve...

Ahmet Mithat Efendi'nin Romancılığı

Ahmet Mithat Efendi'nin Romancılığı

Akçağ Yayınları

Ahmet Mithat Efendi'nin Romancılığı Türk romanının kuruluş sürecinin öncü yazarlarından Ahmet Mithat Efendi hakında edebiyat tarihleri pek de olumlu şeyler söylenemez. Onun okurla sohbet etiği ansiklopedik bilgilere ye...

Büyüklerimi Tanıyorum

Büyüklerimi Tanıyorum

Akçağ Yayınları

Büyüklerimi Tanıyorum  ....

Safahat - Mehmed Akif Ersoy

Safahat - Mehmed Akif Ersoy

Akçağ Yayınları

Safahat - Mehmed Akif Ersoy Safahat, görünüşte 7 ayrı kitaptan oluşmaktadır. Ama o, bir bütündür. Safahat'a bütünlük kazandıran ise, bizi business kılan, cidi anlamda imandan beslenen idealizmin terbiyesinde oluşmuş de...

Bekleyen Hikayeler

Bekleyen Hikayeler

Akçağ Yayınları

Bekleyen Hikayeler Hüzeyme Yeşim Koçak, bu kitabında aşk temasını, yükselen bir çizgiyle, bütün renkleri, derinliği ve çekiciliğiyle işliyor. Keskin, ironik, güldürürken düşündüren, farklı açılımlar gösteren, sıradışı ...

Celaleddin Harzemşah-Namık Kemal

Celaleddin Harzemşah-Namık Kemal

Akçağ Yayınları

Celaledin Harzemşah-Namık Kemal Namık Kemal, devrinin entelektüel huzursuzluğunu bizat yaşayan, benimsediği insan anlayışıyla bu huzursuzluğu bertaraf etmek isteyen, aynı zamanda yıkılmakta olan bir imparatorluğa, sahi...

Çocuk Hikayeleri Dizisi (10 Kitap Takım) - Ömer Seyfettin

Çocuk Hikayeleri Dizisi (10 Kitap Takım) - Ömer Seyfettin

Akçağ Yayınları

Çocuk Hikayeleri Dizisi (10 Kitap Takım) - Ömer Seyfetin Yayınevinin Notu: Bu Çocuk Hikayeleri: Mili Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 7. 9. 1989 tarih ve 4201 sayılı karariyle İlk ve Ortaokul öğre...

Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi

Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi

Akçağ Yayınları

Tanzimata Tiyatro Edebiyatı Tarihi Tiyatro edebiyatımızla ilgili yapılan çalışmalar, edebiyat tarihimiz açısından olduğu kadar, tiyatro tarihimiz açısından da önemlidir. Özelikle, Tanzimat sonrasında ortaya çıkan edebi...

Hasret Yürekler

Hasret Yürekler

Akçağ Yayınları

Hasret Yürekler Hasret Yürekler - Nazmi Şimşek Toprağın ısınıp doğanın bütünüyle canlılığını sergilediği, güneşin tepeden batıya doğru eğildiği satlerde, bir başka çiçek kümesi açtı Orta Anadolu’nun Bozok yaylasında. M...

Makaleler

Makaleler

Akçağ Yayınları

Makaleler Babası gibi Türkoloji ilmini kendisine meslek olarak seçen Orhan F. Köprülü araştırmalarını daha çok Osmanlı tarihi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Türkiye tarihçiliğinde çok fazla çalışılmamış olan "Osmanlı Tari...

Efsane Ve Motifler Üzerine-Ali Berat Alptekin

Efsane Ve Motifler Üzerine-Ali Berat Alptekin

Akçağ Yayınları

Efsane Ve Motifler Üzerine-Ali Berat Alptekin "Dinî, inandırıcı, kısa ve nesir şeklindeki halk anlatmaları" olarak tanımlayabileceğimiz efsaneleri, diğer halk anlatılarından [masal, fıkra, halk hikâyesi) dinî ve inandı...

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

Akçağ Yayınları

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai Sergüzeşt, yazarın işlediği 'esaret' teması itibariyle önem arzeden bir romanıdır. İlk defa yayımlandığı 189 yılında, I. Abdülhamid dönemi şartları içinde esaret temasını işlediği için ya...

Türkçede Söz Dizimi - Leyla Karahan

Türkçede Söz Dizimi - Leyla Karahan

Akçağ Yayınları

Türkçede Söz Dizimi - Leyla Karahan . Bu kitapta, Türkçenin söz dizimi kuraları, çeşitli edebi metinlerden seçilmiş örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır. İki bölümlük bu çalışmanın birinci bölümünde, kelime gruplarının...

Türkiye'de Aşık Tarzı Şiir Geleneği Ve Rüya Motifi

Türkiye'de Aşık Tarzı Şiir Geleneği Ve Rüya Motifi

Akçağ Yayınları

Türkiye'de Aşık Tarzı Şir Geleneği Ve Rüya Motifi "Aşık Tarzı Şir Geleneği ve Rüya Motifi" ismini taşıyan ve doçentlik tezi olarak hazırlanan bu çalışma için gerekli malzeme ve bilgiler yazılı ve sözlü kaynaklardan eld...

Erzurum Aşıklık Geleneği

Erzurum Aşıklık Geleneği

Akçağ Yayınları

Erzurum Aşıklık Geleneği Aşıklık geleneğinin Erzurum'da, değişme şartlarına intibak ederek canlılığını sürdürdüğü bir vakıa olarak ortadadır. Uyanık, zeki ve yaratıcı olan yöre aşıkları,karşılaştıkları menfi şartlara r...

Mekke Tefsir Ekolü-M. Fatih Kesler

Mekke Tefsir Ekolü-M. Fatih Kesler

Akçağ Yayınları

Meke Tefsir Ekolü-M. Fatih Kesler Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde önemli bir yere sahip olan Meke Tefsir Ekolü, kendisinden sonra şekilenen diğer tefsir ekolerinin çoğunu etkilemiş ve onların büründükleri yapıya âdeta dam...

Öğretmenlik Alan Bilgisi Türkçe Öğretmenliği Soru Bankası - Musa Çifci

Öğretmenlik Alan Bilgisi Türkçe Öğretmenliği Soru Bankası - Musa Çifci

Akçağ Yayınları

Öğretmenlik Alan Bilgisi Türkçe Öğretmenliği Soru Bankası - Musa Çifci Dünyada hızla gelişen iletişim teknolojisi karşısında Türkçe önemli bir sınav vermektedir. Modern dünyada sadece bir eğitim ve edebiyat dili olmak ...

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 2 Güneydoğu / Karluk Grubu

Çağdaş Türk Yazı Dilleri 2 Güneydoğu / Karluk Grubu

Akçağ Yayınları

Çağdaş Türk Yazı Dileri 2 Güneydoğu / Karluk Grubu  ...

Kürşad - Kahramanın Ölümü - Orhan Yeniaras

Kürşad - Kahramanın Ölümü - Orhan Yeniaras

Akçağ Yayınları

Kürşad - Kahramanın Ölümü - Orhan Yeniaras İç ve dış düşmanların hile ve entrikaları ile ayrışarak dağılan bir devlet, Kültürel varlığı yok edilmek istenen bir toplum, Halkını kölelikten kurtarmak isteyen bir kahraman,...

Esaret

Esaret

Akçağ Yayınları

...

Nef'İ Hayatı, Sanatı, Eserleri-Haluk İpekten

Nef'İ Hayatı, Sanatı, Eserleri-Haluk İpekten

Akçağ Yayınları

Nef'İ Hayatı, Sanatı, Eserleri-Haluk İpekten Bu kitap, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrencilere yılardan beri verilen Eski Türk Edebiyatı derslerinin notlarıdır. Bu notl...

Şairler Ve Yazarlar Sözlüğü-Oğuz Ünalmış

Şairler Ve Yazarlar Sözlüğü-Oğuz Ünalmış

Akçağ Yayınları

Şairler Ve Yazarlar Sözlüğü-Oğuz Ünalmış Bir miletin kültürü ve edebiyatı, o miletin şair ve yazarlarının eserleri ölçüsünüde bilinir. Yeni nesiler bu eserler nispetinde kültür ve edebiyat dünyamızın içerisine girerler...

Na'ili Hayatı, Sanatı, Eserleri

Na'ili Hayatı, Sanatı, Eserleri

Akçağ Yayınları

Na'ili Hayatı, Sanatı, Eserleri 17.yüzyıl Divan şirinde önemli bir yeri olan Nâilî, "ince ve zarif üslûbuyla, anlam derinliği ve hayal genişliğiyle" çağının temsilcisi kabul edilir. Prof. Dr. Haluk İpekten, Fuzûlî ve B...

Obur Amca-Orhan Dündar

Obur Amca-Orhan Dündar

Akçağ Yayınları

Obur Amca-Orhan Dündar Orhan Dündar'ın resimlemesiyle Ponpon Tavşan Dizisi adlı 7 tane öykü kitabı, 6-8 yaş ilköğretimin okumaya yeni başlayan öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu yaş çocuklarının okumaların...

Şubat Yolcusu Attilla İlhan'ın Şiiri

Şubat Yolcusu Attilla İlhan'ın Şiiri

Akçağ Yayınları

Şubat Yolcusu Atila İlhan'ın Şiri Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında şair, romancı, eleştirmen, senaryo yazarı, gazeteci ve fikir adamı olarak ün yapan Atilâ İlhan; 1941'de filen başladığı edebiyat hayatını ölüm tarih...

Türkçe Öğretiminde Tematik Yaratıcı Drama

Türkçe Öğretiminde Tematik Yaratıcı Drama

Akçağ Yayınları

Türkçe Öğretiminde Tematik Yaratıcı Drama Yaratıcı drama günümüzde her alanda karşımıza çıkmaktadır. Kimileri yaratıcı dramayı bir oyun, kimileri de davranış geliştirme aracı olarak görmektedir. Yaratıcı drama, her şey...

Hisar'Da Kültür Ve Sanat Konuşmaları-Öztürk Emiroğlu

Hisar'Da Kültür Ve Sanat Konuşmaları-Öztürk Emiroğlu

Akçağ Yayınları

Hisar'Da Kültür Ve Sanat Konuşmaları-Öztürk Emiroğlu Hisar'da Kültür ve Sanat Konuşmaları başlığıyla hazırladığımız bu kitapta; 50'ye yakın, bilim, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerinin, Türk kültür ve sanat dü...

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy-Ramazan Kaplan

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy-Ramazan Kaplan

Akçağ Yayınları

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy-Ramazan Kaplan "Cumhuriyet Döneminde Türk Romanında Köy", uzun bir süre Türk edebiyatında etkili olmuş, tartışmalara yol açmış bir edebiyat hareketinin romandaki uygulamalarını ele ...

Kur'an Arapçası 3. Kitap + Çözüm Kitabı

Kur'an Arapçası 3. Kitap + Çözüm Kitabı

Akçağ Yayınları

Kur'an Arapçası 3. Kitap + Çözüm Kitabı Bu kitapta; tamamı Kur'an'dan seçilen ayetler, anlama bağlı kalınarak Ders Kitaplarında olduğu gibi alıştırmalara çevrilmiştir. İlk defa uygulanana bu metodla Kur'an'ı anlamaya y...

Türklerde Devlet

Türklerde Devlet

Akçağ Yayınları

Türklerde Devlet Türkler, tarih boyunca devlet yönetimlerine hakim kıldıkları kuralarıyla, günümüzün modern devlet anlayışına uygun ve örnek olacak bir yapılanmayı gerçekleştirmişlerdir. Türklerde devlet, sürekli yapt...

Kitap Türleri

Akçağ Yayınları tüm kitaplar indir bedava

Akçağ Yayınları