Gizli Kamera

Gizli Kamera

Beta Yayınevi

Gizli Kamera *Görüntü Teknolojisindeki Gelişim ve Gizli Kamera *Dünyada ve Türkiye’de Gizli Kamera Uygulamaları *Türk Televizyonlarında Gizli Kamera Uygulamaları *Dönemin Önde Gelen Basın Mensuplarının Gizli Kameraya İ...

Hileli Finansal Raporlama Önleme Ve Tespit-Serkan Terzi

Hileli Finansal Raporlama Önleme Ve Tespit-Serkan Terzi

Beta Yayınevi

Hileli Finansal Raporlama Önleme Ve Tespit-Serkan Terzi Birinci Bölüm: finansal Denetim ve Muhasebe Skandaları Konu 1: Finansal Denetim Konu 2: Muhasebe Skandaları ve Nedenleri İkinci Bölüm: Hile Kavramı ve Türleri Ko...

Regülasyon - Yeşim Reel

Regülasyon - Yeşim Reel

Beta Yayınevi

Regülasyon - Yeşim Rel Regülasyon konusu incelendiğinde, “Neden regülasyon?” Ve “Ekonomik birimlerin kararları neden kısıtlanır?” Sorularının cevaplanabilmesi elzemdir. Bunun yanı sıra, bir regülasyon teorisi, regülasy...

Avukatlık Kanunu-Celal Ülgen

Avukatlık Kanunu-Celal Ülgen

Beta Yayınevi

Avukatlık Kanunu-Celal Ülgen * Kavramlar * Avukatlık Kanunu'nun Değiştiren Kanunlar * Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği * Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği * TB Meslek Kuraları * Ce...

Sinema Ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri-Bülent Vardar

Sinema Ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri-Bülent Vardar

Beta Yayınevi

Sinema Ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri-Bülent Vardar Bölüm I: Işık ve Görsel Algılama *Görüntünün Oluşturulmasında Işığın Rolü Bölüm I: Aydınlatma *Görüntünün Oluşturulmasında Aydınlatmanın Rolü *Aydınlatma A...

Portre Çizimi - Giovanni Civardi

Portre Çizimi - Giovanni Civardi

Beta Yayınevi

Portre Çizimi - Giovani Civardi -Yüz ve figür çizim metodları ve yapım şemaları -Anatomi -Yüzün ögeleri: göz, kulak, burun, dudak -Portrenin yapımı -Işık  ....

Hizmet Kalitesi

Hizmet Kalitesi

Beta Yayınevi

Hizmet Kalitesi Birinci Bölüm: Kültür Kavramı, Kültürün Tanımı ve Özelikleri İkinci Bölüm: Algılanan Hizmet Kalitesi Üçüncü Bölüm: Algılanan Müşteri Değeri, Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati Sonuç: Ulusal Kültür-Müşt...

Sermaye Piyasalarında Halka Arz

Sermaye Piyasalarında Halka Arz

Beta Yayınevi

Sermaye Piyasalarında Halka Arz 1. Bölüm: Halka Arz Ve Halka Açık Anonim Şirket * Sermaye Piyasası * Sermaye Piyasasının Finans Sistemi İçindeki Yer * Halka Arz ve Halka açık Anonim Şirket * Şirketlerde Halka Arz Karar...

Endüstri 4.0 - Ömer Faruk Görçün

Endüstri 4.0 - Ömer Faruk Görçün

Beta Yayınevi

Endüstri 4. 0 - Ömer Faruk Görçün *Endüstri 1. 0 *Endüstri 2. 0 *Endüstri 3. 0 *Endüstri 4. 0....

Konkordato

Konkordato

Beta Yayınevi

Konkordato İcra ve iflas Kanunu’muzda, yönetsel hatalar, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif düzenlemeler yapılmıştır. Satır başlar...

İflasın Ertelenmesi

İflasın Ertelenmesi

Beta Yayınevi

İflasın Ertelenmesi İcra ve İflas Kanunu’muzda, yönetimsel hataları, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif kurumlarla ilgili düzenle...

Küresel Pazarlama

Küresel Pazarlama

Beta Yayınevi

Küresel Pazarlama Küresel Pazarlama Kavramı Pazarlama Örgütlenmesi, Bilgi ve Araştırma Sistemi Pazarların Ekonomik Çevresi Kültürel, Yasal ve Çoğrafik Çevre Tüketici Davranışları Pazarların Rekabet Analizi Hedef Pazar ...

T.C. Anayasası - Celal Ülgen

T.C. Anayasası - Celal Ülgen

Beta Yayınevi

*Türk Bayrağı Kanunu *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi *Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu *T. C. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu *Olağanüstü Hal Kanunu....

Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim

Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim

Beta Yayınevi

Kurumsalık Parantezinde Yönetim ve İletişim Örgütsel Adalet Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim İçerisindeki Yeri Kurumsal Reklam Marka Yönetiminde Kurumsal Çağrışımlar Mükemeliyetçilik ve Aciliyet Kültüründe Patolojik ...

Beta Yayınevi Davranış Bilimleri

Beta Yayınevi Davranış Bilimleri

Beta Yayınevi

Mostly working Yayınevi Davranış Bilimleri Davranış bilimleri, sosyal bilimler içerisinde yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Davranış bilimleri, insan ve toplum hayatının her evresiyle ilgili, çok renkli bir mozai...

T.C. Anayasası (16 Nisan 2017 Referandum Değişiklikleriyle Güncellenmiş)- Celal Ülgen

T.C. Anayasası (16 Nisan 2017 Referandum Değişiklikleriyle Güncellenmiş)- Celal Ülgen

Beta Yayınevi

*Türk Bayrağı Kanunu *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(1. Protokol ile Düzenlenen Metin) *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1. ve 14. Protokol ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Güncel...

Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı

Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı

Beta Yayınevi

Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı Toplumdaki bireylerin çevresinde olup bitenleri öğrenme arzusu haber alma ihtiyacını doğurmuş, yazının icadına kadar doğrudan haberleşmeyle devam eden iletişim süreci, yazılı basınl...

İş Yasaları

İş Yasaları

Beta Yayınevi

İş Yasaları İş Kanunu 1475 Sayılı İş Kanunu Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu Borçlar Kanunu Hafta Tatili Hakında Kanun Öğle Dinlenmesi Kanunu Ulusal Bayram ve Genel Tatiler Hakında Kanun Sendikalar Kanunu Kamu Görevlil...

Tüm Vergi Kanunları - Celal Ülgen

Tüm Vergi Kanunları - Celal Ülgen

Beta Yayınevi

*Gelir Vergisi Kanunu *Gider Vergileri Kanunu *Vergi Usul Kanunu *Kurumlar Vergisi Kanunu *Katma Değer Vergisi Kanunu *6183 Sayılı Ame Alacaklarının Tahsili Usulü Hakında Kanun *Emlak Vergisi Kanunu *Özel Tüketim Vergi...

Avukatlık Kanunu-Celal Ülgen

Avukatlık Kanunu-Celal Ülgen

Beta Yayınevi

Avukatlık Kanunu-Celal Ülgen * Kavramlar * Avukatlık Kanunu'nun Değiştiren Kanunlar * Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği * Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği * TB Meslek Kuraları * Ce...

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular - Nuray Ekşi

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular - Nuray Ekşi

Beta Yayınevi

Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular - Nuray Ekşi BirinciBölüm: Yabancıların Türkiye’ye Girişi, Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Konu 1: Yabancıların Türkiye’ye Girişi, Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri ile İlgili...

Milletlerarası Hukuk Pratik Çalışmaları

Milletlerarası Hukuk Pratik Çalışmaları

Beta Yayınevi

Miletlerarası Hukuk Pratik Çalışmaları * Miletlerarası hukuk diğer hukuk dalarıyla karşılaştırıldığında, genel olarak bu hukukun tüm konularını içeren kitapların yanı sıra, özel olarak örnek olayların bu hukuk ışığında...

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Anayasa-Sibel İnceoğlu

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Anayasa-Sibel İnceoğlu

Beta Yayınevi

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Ve Anayasa-Sibel İnceoğlu Editör: Sibel İnceoğlu Kısım I: Genel Hükümler Konu 1: Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İlkesi Konu 2: Hak ve Özgürlükleri Sınırlama ve Güvence Rejim...

Endüstri 4.0 - Ömer Faruk Görçün

Endüstri 4.0 - Ömer Faruk Görçün

Beta Yayınevi

Endüstri 4.0 - Ömer Faruk Görçün *Endüstri 1.0 *Endüstri 2.0 *Endüstri 3.0 *Endüstri 4.0...

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Beta Yayınevi

İcra ve İflas Hukuku  Borç için Takip Hukukuna Giriş  Hukuki Çareler  Takip Prosedürün Genel Esasları  Giriş Muhakemesi  Borçlunun Madi Hukuk Yönünden Korunması  Haciz Yoluyla Takip  Paraya Çevirme  Özel Takip Yoları  ...

Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi-Korhan Mavnacıoğlu

Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi-Korhan Mavnacıoğlu

Beta Yayınevi

Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi-Korhan Mavnacıoğlu Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi - Korhan Mavnacıoğlu Yeni İletişim Teknolojilerinin Kurumsal İletişime Etkisi * Sosyal Medya ve Kurumsal İletişimde...

Kamu Yönetimi-Kadir Caner Doğan

Kamu Yönetimi-Kadir Caner Doğan

Beta Yayınevi

Kamu Yönetimi-Kadir Caner Doğan Kamu Yönetimi - Bekir Parlak & Kadir Caner Doğan *Yönetim Kavramı *Kamu Yönetimi Kavramı *Kamu Yönetiminin Diğer Disiplinlerle İlişkisi *Klasik Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi *B...

Portre Çizimi - Giovanni Civardi

Portre Çizimi - Giovanni Civardi

Beta Yayınevi

Portre Çizimi - Giovani Civardi -Yüz ve figür çizim metodları ve yapım şemaları -Anatomi -Yüzün ögeleri: göz, kulak, burun, dudak -Portrenin yapımı -Işık  ...

İş Değerleri Ve Çalışma Hayatına Yansımaları-Mine Afacan Fındıklı

İş Değerleri Ve Çalışma Hayatına Yansımaları-Mine Afacan Fındıklı

Beta Yayınevi

İş Değerleri Ve Çalışma Hayatına Yansımaları-Mine Afacan Fındıklı Konu 1: İş Değerleri * Değer Kavramı * Değerlerin Özelikleri ve İşlevleri * Değerlerle İlgili Başlıca Sınıflandırmalar: Evrensel/Kültürel/Bireysel De...

Dijital Elektronik

Dijital Elektronik

Beta Yayınevi

Dijital Elektronik Birinci Bölüm: Sayı Sistemleri İkinci Bölüm: Kodlar Üçüncü Bölüm: Bolean Cebri ve Lojik Kapılar Dördüncü Bölüm: Lojik Entegreler Beşinci Bölüm: Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi Altıncı Bölüm: Bileşi...

Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım-Kolektif

Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım-Kolektif

Beta Yayınevi

Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım-Kolektif Birinci Kısım: Stratejik Düşünme, Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi ve Jenerik Pazarlama Stratejileri Birinci Bölüm: Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklılık...

Siyaset Bilimi (R.Bahar Üste) - R. Bahar Üste

Siyaset Bilimi (R.Bahar Üste) - R. Bahar Üste

Beta Yayınevi

Siyaset Bilimi (R.Bahar Üste) - R. Bahar Üste Siyaset bilimcilerin görüşleri ile zenginleştirilmeye çalışan konular, değişikülke örnekleri ile desteklenmiştir. Kitapta, siyaset bilimine ilişkin işlenen konularıntemeli ...

Sinemada Akımlar

Sinemada Akımlar

Beta Yayınevi

Sinemada Akımlar...

Konkordato

Konkordato

Beta Yayınevi

Konkordato İcra ve iflas Kanunu’muzda; yönetsel hatalar, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif düzenlemeler yapılmıştır. Satır başla...

Tüm Piyasaya Karşı Anatrend Yazıları Bölüm 1

Tüm Piyasaya Karşı Anatrend Yazıları Bölüm 1

Beta Yayınevi

Tüm Piyasaya Karşı Anatrend Yazıları Bölüm 1 Elinize aldığınız bu kitapta sadece öngörüler ve tahminleri değil özünde basit olan ancak ekonomistler tarafından aşırı derecede karmaşık gösterilen bir sistemin kabaca nası...

Sinema Ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri-Bülent Vardar

Sinema Ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri-Bülent Vardar

Beta Yayınevi

Sinema Ve Televizyon Görüntüsünün Temel Öğeleri-Bülent Vardar Bölüm I: Işık ve Görsel Algılama *Görüntünün Oluşturulmasında Işığın Rolü Bölüm I: Aydınlatma *Görüntünün Oluşturulmasında Aydınlatmanın Rolü *Aydınlatma A...

Kitap Türleri

Beta Yayınevi tüm kitaplar indir bedava

Beta Yayınevi