Yönetim ve Organizasyon - (Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar)

Yönetim ve Organizasyon - (Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar)

Seçkin Yayıncılık

Yönetim ve Organizasyon - (Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar) Gözden geçirilmiş 4. Baskısını yapan kitap, yazarın uzun yılar süren akademik çalışmalar ve özel sektörde elde etiği tecrübelerin ürünüdür. Kitabın, sort 3 b...

Hidrolik Makineler: Kavram – Uygulama – Örnekler - İsmail Çallı

Hidrolik Makineler: Kavram – Uygulama – Örnekler - İsmail Çallı

Seçkin Yayıncılık

Prof. Dr. İsmail ÇALI tarafından, gözden geçirilmiş ve güncelenmiş 3. baskısı yapılan kitap, üniversitelerin makine mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde okutulmakta olan "Hidrolik Makineleri" isimli derse uygun...

İş Hukuku

İş Hukuku

Seçkin Yayıncılık

İş Hukuku İş Hukuku - Ercan Akyiğit İş Hukuku isimli bu çalışma, özelikle öğrencilerin ders notu gereksinimini karşılama eğilimiyle basılmıştır. Bu nedenle konular fazla dipnot ayrıntısına dek sunulmak yerine, genel ha...

Tefecilik Suçu (Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Örnekli ve Uygulamalı)

Tefecilik Suçu (Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Örnekli ve Uygulamalı)

Seçkin Yayıncılık

Tefecilik Suçu (Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Örnekli ve Uygulamalı) Tefecilik Suçu (Öğreti Görüşü ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Örnekli ve Uygulamalı) - Erhan Günay Tefecilik suçunu öğreti görüs...

Türk Medeni Kanunu

Türk Medeni Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Türk Medeni Kanunu, TMK Yürürlülüğü, Uygulama Şekli gibi birçok ilgili yönetmeliğin eklendiği kitap, tüm hukukçuların faydalanabileceği en güncel mevzuatı içermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Türk Medenî Kan...

Uluslararası Güvenlik Sorunları Ve Türkiye

Uluslararası Güvenlik Sorunları Ve Türkiye

Seçkin Yayıncılık

Uluslararası Güvenlik Sorunları Ve Türkiye Küreseleşmenin çok ileri boyutlara vardığı bir dünyada ve uluslararası ilişkiler sisteminde güvenlik konusu da küresel bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. Artık her güvenlik s...

Excel'de Makrolar: VBA

Excel'de Makrolar: VBA

Seçkin Yayıncılık

Gözden geçirilmiş ve yeni sürüme göre güncelenmiş 5. baskısını yapan kitapta, race dört baskısının ardından okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikate alınarak, kitabın daha kulanıcı dostu olması sağlanmıştır. Mi...

Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması Ve Türkiye'de Hukuki Durum

Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması Ve Türkiye'de Hukuki Durum

Seçkin Yayıncılık

Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması Ve Türkiye'de Hukuki Grass Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması Ve Türkiye'de Hukuki Grass Bir endüstri olarak gelişen spordan doğan ihtilafların çözümü, gün geçtikçe daha fazla...

Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalar

Eşlerin Hukuki İşlem Özgürlüğüne Getirilen Sınırlamalar

Seçkin Yayıncılık

1 Ocak 202 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun aile hukuku alanında getirdiği rebuild niteliği taşıyan yeniliklerin en önemlilerinden biri de eşlere hukuki işlem özgürlüğü tanınmasıdır. Ancak e...

Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme

Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme

Seçkin Yayıncılık

Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme Mahkemelerce yapılan anayasaya aykırılık itirazlarında Anayasa Mahkemesinin yapmış olduğu ilk inceleme sorunların en çok yoğunlaştığı aşamadır. Yüksek mahkemenin bu aşamad...

Hazine İşlemleri ve Çağdaş Hazine Yönetimi

Hazine İşlemleri ve Çağdaş Hazine Yönetimi

Seçkin Yayıncılık

Hazine İşlemleri ve Çağdaş Hazine Yönetimi Ocak 2012’de yayınlanan “Golden Growth: restoring the lustre of European Industrial Model” başlıklı raporda Türkiye Avrupa Bölgesinde kamu borcunun azaltımında örnek ülke olar...

Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmeleri

Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmeleri

Seçkin Yayıncılık

Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmeleri - Çeşitli Kanun Hükümleri Açısından Bileşme Kavramı - Kavramsal Açıdan Banka Birleşmeleri ve Banka Birleşmelerinin Usulü - Türk Rekabet Hukuku Açısından Banka Birleşmeleri...

Yapı Teknolojileri – 2

Yapı Teknolojileri – 2

Seçkin Yayıncılık

Yapı Teknolojileri – 2 Yapı Teknolojileri – 2  -  Metin Arslan Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskı yapılan bu çalışma, “Yapı Teknolojileri – 1” ve “Yapı Teknolojileri – 2” isimlerinde iki ayrı kitap olarak sunu...

Forex Piyasası İşlemleri (Türev Piyasalar – Teknik Analiz)

Forex Piyasası İşlemleri (Türev Piyasalar – Teknik Analiz)

Seçkin Yayıncılık

Convertibility Piyasası İşlemleri (Türev Piyasalar – Teknik Analiz) Convertibility Piyasası İşlemleri (Türev Piyasalar – Teknik Analiz) - Yrd. Doç. Dr. Beyhan Yaslıdağ Günümüzde her ölçekte yatırımcının sadece int...

Projelerle Php 7

Projelerle Php 7

Seçkin Yayıncılık

Projelerle Php 7 Projelerle Php 7 - Mutlu Koçak Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede ikinci baskısını yapan kitap, HTML5, CS3, PHP 7 ve MySQL ile en basit cyberspace sitelerinden, e...

Alternatif Akım (AC) Devre Analizi - 150’si Çözümlü 500 Örnek Soru

Alternatif Akım (AC) Devre Analizi - 150’si Çözümlü 500 Örnek Soru

Seçkin Yayıncılık

Alternatif Akım (AC) Devre Analizi - 150’si Çözümlü 50 Örnek Soru Alternatif Akım (AC) Devre Analizi - 150’si Çözümlü 50 Örnek Soru - Yrd. Doç. Dr. Hasan Selçuk Selek Kitap, uzun yılar üniversitelerde “SERVICE Devr...

Muhasebe Hileleri Ve Vergiden Kaçınma Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı

Muhasebe Hileleri Ve Vergiden Kaçınma Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı

Seçkin Yayıncılık

Gördüğü ilgi sonucunda, güncel mevzuata göre güncelenmiş 2. Baskısını yapan kitap, birçok mükelefin, başını ağrıtan konuların başında gelen "Vergiden Kaçınma" ve "Peçeleme" konusunu ele almaktadır. Kitap özelikle muha...

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi

Seçkin Yayıncılık

İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi - Hasan Tutar Üniversitelerin fakülte ve yüksekokularında okutulan İşletme Yönetimi / Genel İşletme/İşletme Bilimine Giriş dersi için hazırlanan bu çalışma, hızla gelişen teknoloji ve ...

Ortaklıklar Hukuku

Ortaklıklar Hukuku

Seçkin Yayıncılık

Ortaklıklar Hukuku Bu çalışma, öğrencilerin, Ortaklıklar Hukuku dersleri esnasında, öğrendikleri bilgileri uygulamalarını ve pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Ancak aynı zamanda bu çalışmanın bir yardımcı çalışma olduğu...

Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası'nda Sorunlar

Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası'nda Sorunlar

Seçkin Yayıncılık

Günümüz Demokrasilerinde Kuvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası'nda Sorunlar - Devletin Hukuki Fonksiyonlarının Tasnifi - Kuvetler Ayrılığı Prensibi - Günümüz Demokrasilerinde Kuvet İlişkileri – Hükümet Modeleri - Kuv...

Kompozit Malzemelere Giriş

Kompozit Malzemelere Giriş

Seçkin Yayıncılık

Kompozit Malzemelere Giriş Kompozit Malzemelere Giriş - Yusuf Şahin Gözden geçirilmiş ve yenilenmiş 3. baskısını yapan kitap, farklı üniversitelerin Malzeme ve Makine mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde okutul...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Seçkin Yayıncılık

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hukuk Muhakemeleri Kanunu - Mutlu Dinç & Çilem Bahadır Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği/Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu/Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği...

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi

Seçkin Yayıncılık

Kat Karşılığı İnşat Yapım Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşat Yapım Sözleşmesi - Nezih Sütçü İnceleme konumuz olan kat karşılığı inşat yapım sözleşmesi, uygulamada çok yaygın olmasına rağmen yasal ctrl yapısı olmayan bir sö...

Devlet Ve Egemenlik

Devlet Ve Egemenlik

Seçkin Yayıncılık

Devlet Ve Egemenlik Bilindiği gibi 'egemenlik' olgu ve kavramı, Genel Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku, Siyaset Bilimi, Devletler Genel Hukuku gibi sosyal bilim dalarının konuları arasında önemli bir yere sahip bulunmaktadı...

İdari Yargı Mevzuatı - Remzi Özmen

İdari Yargı Mevzuatı - Remzi Özmen

Seçkin Yayıncılık

İdari Yargı'ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifeleri de eklenmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - İdarî Yargılama Usulü Kanunu (257) - Danıştay Kanunu (2575) - Uyuşmazlık Mahkemesi Ka...

Sayısal Tasarım: Xilinx Vivado ile FPGA Uygulamaları Destekl - Burak Kelleci

Sayısal Tasarım: Xilinx Vivado ile FPGA Uygulamaları Destekl - Burak Kelleci

Seçkin Yayıncılık

Kitap, üniversitelerde elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarında gösterilen donanım tanımlama dileri ile karmaşık sayısal sistemlerin tasarım dersleri için VHDL ve Verilog d...

Solidworks İle Ürün Tasarımı Ve Örnek Uygulamalar

Solidworks İle Ürün Tasarımı Ve Örnek Uygulamalar

Seçkin Yayıncılık

Solidworks İle Ürün Tasarımı Ve Örnek Uygulamalar Solidworks ile Ürün Tasarımı ve Örnek Uygulamalar - Hacı Soğukpınar Bu kitap Solidworks programını daha önceden kulanmamış, yeni öğrenenler için judo başlarına öğrenebi...

Elektronik Devrelerde Hata:Arıza Arama

Elektronik Devrelerde Hata:Arıza Arama

Seçkin Yayıncılık

Yayınlandığı tarihten sonra, çok sayıda olumlu mesaj alan kitap, gelen istek ve öneriler doğrultusunda güncelenmiş 2. Baskısında "Sürücü Sorunları ve Çözümleri" ve "Hardisk ve Windows Ağ Sisteminde Arıza" konularına d...

İş Kanunları - Remzi Özmen

İş Kanunları - Remzi Özmen

Seçkin Yayıncılık

Milyonlarca işçiyi ve işvereni ilgilendiren İş Kanunları ve ilgili mevzuatı bu kitapta bulabilirsiniz. Kitapta İş Kanunu'nun yanı sıra Anayasa ve Borçlar Kanunu'nun ilgili madeleri de eklenmiştir. Kitapta Bulunan Konu ...

İşletmelerde Kurumsallaşma Ve Yeniden Yapılanma

İşletmelerde Kurumsallaşma Ve Yeniden Yapılanma

Seçkin Yayıncılık

İşletmeler için rekabet üstünlüğü ve sürdürülebilir başarı örgütsel yapılarındaki güçlerine ve yeniliğe olan duyarlılıklarına bağlıdır. Örgütsel yapının gücü "Kurumsalaşma" ile ölçülürken, yenilik ve değişim ise "Yeni...

Ekonomik Ve Finansal Göstergeler Rehberi

Ekonomik Ve Finansal Göstergeler Rehberi

Seçkin Yayıncılık

Ekonomik Ve Finansal Göstergeler Rehberi Ekonomik ve Finansal Göstergeler Rehberi - Elif Çepni Kitap, uzun yılar üniversitelerde “İktisada Giriş, Temel Ekonomi, Makroekonomi, Mikroekonomi, İktisadi Kalkınma, Türkiye Ek...

Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme

Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme

Seçkin Yayıncılık

Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme Mahkemelerce yapılan anayasaya aykırılık itirazlarında Anayasa Mahkemesinin yapmış olduğu ilk inceleme sorunların en çok yoğunlaştığı aşamadır. Yüksek mahkemenin bu aşamad...

İstatistik Mekaniğe Giriş

İstatistik Mekaniğe Giriş

Seçkin Yayıncılık

İstatistik Mekaniğe Giriş Madenin gözlenen makroskopik özeliklerini mikroskopik yapıdan yola çıkarak açıklayan İstatistik Mekanik, fiziğin en önemli araştırma alanlarından biridir. Sadece basit olasılık varsayımlarınd...

Uluslararası Güvenlik Sorunları Ve Türkiye

Uluslararası Güvenlik Sorunları Ve Türkiye

Seçkin Yayıncılık

Uluslararası Güvenlik Sorunları Ve Türkiye Küreseleşmenin çok ileri boyutlara vardığı bir dünyada ve uluslararası ilişkiler sisteminde güvenlik konusu da küresel bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. Artık her güvenlik s...

Fransızca Dilbilgisi Ve Çeviri Kılavuzu

Fransızca Dilbilgisi Ve Çeviri Kılavuzu

Seçkin Yayıncılık

Fransızca Dilbilgisi Ve Çeviri Kılavuzu Fransızca Dilbilgisi Ve Çeviri Kılavuzu - Zeynel Kıran Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Uzun yılar Fransızca Dilbilgisi ve Çeviri konularında dersler veren, konu hakında hem Türk...

Anonim Ortaklıkta Payın Devri

Anonim Ortaklıkta Payın Devri

Seçkin Yayıncılık

Anonim Ortaklıkta Payın Devri 1 Temuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, bir çok alanda olduğu gibi, bu çalışma kapsamına giren anonim ortaklık paylarının devrine hakim olan esaslar...

Fransızca Sözcük Bilgisi - Le Lexique Du Français

Fransızca Sözcük Bilgisi - Le Lexique Du Français

Seçkin Yayıncılık

Fransızca Sözcük Bilgisi - Le Lexique Du Français Sözcükler yalnızca sözlüklerde tek başlarına bulunurlar. Bir sözcüğün gerçek anlamı / anlamları farklı bağlam ve durumlarda kulanıldıklarında ortaya çıkar. Bu kitap...

Genel Muhasebe - Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım

Genel Muhasebe - Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım

Seçkin Yayıncılık

Genel Muhasebe - Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım Genel Muhasebe - Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım - Yrd. Doç. Dr. Kamuran Soylu ...

Mastercam V9 İle Tasarım Ve İmalat Uygulamaları

Mastercam V9 İle Tasarım Ve İmalat Uygulamaları

Seçkin Yayıncılık

Mastercam V9 İle Tasarım Ve İmalat Uygulamaları Bu kitap, içerik olarak, kulanıcının kendi kendine Mastervcam programı arayüzü, çizim teknikleri ve pratik yaklaşımlarla Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) teknikleri hakın...

Sermaye Piyasası Kurulu Ve İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu Ve İşlemleri

Seçkin Yayıncılık

Sermaye Piyasası Kurulu Ve İşlemleri Sermaye piyasalarını düzenlemek ve denetlemekle görevli olan Sermaye Piyasası Kurulu'nu tanıtmak, kurulun oluşumu, teşkilatı hakında tanıtıcı ve eleştirel bilgi vermek, kurul işleml...

Kitap Türleri

Seçkin Yayıncılık tüm kitaplar indir bedava

Seçkin Yayıncılık