Folklora Kurmancıye

Folklora Kurmancıye

Lis Basın Yayın

Folklora Kurmancıye Xebata folklore ku xıret u sebreke mezin je re pool hall u bi ehzkirin berhevkariya we intensive kirin. Ji penusa Heciye Cindi, ji deve çırokbej u dengbejen Kurd en li Ermenistane xwe di ser zemanan...

Hibra Sor

Hibra Sor

Lis Basın Yayın

Hibra Sor Eşira Antik "erde kesk intersexual ro de diçe" Li ber darebeyen qehwexaneyenwarxanen seqem hilm li ber dev,diqerisin serpuş u kolozen zemander,li ser seriyan de dipelişin. Çend heb bendewaren birçi,u intersex...

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın tüm kitaplar indir bedava

Lis Basın Yayın