Hibra Sor

Hibra Sor

Lis Basın Yayın

Hibra Sor Eşira Antik "erde kesk intersexual ro de diçe" Li ber darebeyen qehwexaneyenwarxanen seqem hilm li ber dev,diqerisin serpuş u kolozen zemander,li ser seriyan de dipelişin. Çend heb bendewaren birçi,u intersex...

Folklora Kurmancıye

Folklora Kurmancıye

Lis Basın Yayın

Folklora Kurmancıye Xebata folklore ku xıret u sebreke mezin je re pool hall u bi ehzkirin berhevkariya we intensive kirin. Ji penusa Heciye Cindi, ji deve çırokbej u dengbejen Kurd en li Ermenistane xwe di ser zemanan...

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları kitap kitap indir bedava

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları