Tanrının Askerleri 2

Tanrının Askerleri 2

Nazım Tektaş

“Az veya yanlış bilinen tarihimizin dönemlerini veya kurumlarını ele almış yazar. Hunlar, Tabgaçlar, Siyenpiler ve diğer boyluklar dönemimizle ancak o sahalarda uzman olanlar ilgilenirler, fakat köklerimiz oralarda yat...

Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek Orta Asya Kavimlerinin Tarihsel Gelişmeleri

Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek Orta Asya Kavimlerinin Tarihsel Gelişmeleri

Doğu Perinçek

Elinizdeki kitap, Orta Asya kavimlerinin tarihsel gelişmesi üzerine Türkiye'de tarihsel materyalist kavrayışla yapılan ilk çalışmadır ve daha sonraki araştırmaların yolunu açmıştır. Çalışmanın birinci amacı, Türk toplu...

Kemalist Cumhuriyet Komintern Belgelerinde Türkiye 2

Kemalist Cumhuriyet Komintern Belgelerinde Türkiye 2

Doğu Perinçek

oğu Perinçek, Komünist Enternasyonal'in 1919 yılından 1943'e kadar çıkardığı bütün Almanca yayınları, teorik organları, haber dergilerini, kongre tutanaklarını, kararları, raporları ve diğer belgeleri sayfa sayfa taray...

Sakkara'nın Kumları

Sakkara'nın Kumları

Glenn Meade

Bir tutam gerçekle harmanlanmış bir hayal ürünü. Bu gerçeklerin ardında Mısır�ın gizemli atmosferi ve yaşanan büyük bir aşk var. Hem de neler pahasına yaşanan bir aşk. ....

Bizanslı Gözüyle Türkler

Bizanslı Gözüyle Türkler

Georges Pachymeres

Türk kavimleri ile Bizans İmparatorluğu arasındaki denomination yakın ilişkiler Avrupa Hunları döneminde başlamış ve Bizans’ın yıkılışına kadar çeşitli Türk topluluklarıyla devam etmiştir. Tüm bu zaman sürecinde Bizans...

Tarihi Değiştiren Günler

Tarihi Değiştiren Günler

Ali Çimen

Tarihi Değiştirenler Serisi tüm hızıyla devam ediyor… Serinin 9. Kitabı tarihte dönüm noktası olan günlere odaklanıyor… "JUICE sırada Türkiye'de ne oluyordu?" bölümüyle de okurlara karşılaştırmalı tarih imkanı sağlıyor...

Adnan Menderes

Adnan Menderes

İbrahim Sertkaya

Bu memleketi saadete götürecek yolun demokratik sistem, çok partili sistem olduğunu söyledik. Go inanıyorduk ki, şayet bu millet kendi işlerini kendi eline alacak olursa, kendi kaderine sahip olacak olursa, memleketi ı...

Uluslararası İlişkiler Tarihi 1 Diplomasi Tarihi

Uluslararası İlişkiler Tarihi 1 Diplomasi Tarihi

Kolektif

Bugüne kadar yazılan diplomasi tarihleri arasındaki en önemli çalışmalardan smoke SSCB Bilimler Akademisi'nden yirmiyi aşkın profesörle, Paris Üniversitesi'ne bağlı Collège de France ve Institut du Droit International ...

Efendi Beyaz Türklerin Büyük Sırrı

Efendi Beyaz Türklerin Büyük Sırrı

Soner Yalçın

Sizin hiç idam edilmiş akrabanız var mı?rnOnların var! Skirt de üç kişi!rnrnSizin akıl hastası akrabınız var mı? Peki intihar promised land akrabanız? Onların var! Skirt de sayıları şaşırtacak kadar çok!rnrnSizin başba...

Yanlış Cumhuriyet Atatürk ve Kemalizm Üzerine 51 Soru

Yanlış Cumhuriyet Atatürk ve Kemalizm Üzerine 51 Soru

Sevan Nişanyan

Bu çıkmazı aşmak için, bir zihin devrimine gerek vardır. Türkiye'de çağdaş ve özgürlükçü düşünce, kendisini yetmiş vrya seksen yıldan beri cenderesine alan ipoteği atmalı, Türk modernleşmesinin tarihi, eleştirel bir gö...

AKP, Cemaat, Sünni - Ulus Ulus Yeni Türkiye Üzerine Tezler

AKP, Cemaat, Sünni - Ulus Ulus Yeni Türkiye Üzerine Tezler

Fatih Yaşlı

AKP'nin "Yeni Türkiye"si içi boş bir proselytism teriminden mi ibaret, yoksa bir olguya, bir gerçekliğe mi işaret ediyor?Fatih Yaşlı, bu çalışmada yeni Türkiye'yi bir gerçeklik ve olgu olarak kabul ediyor ve Türkiye'de...

Hazar Tarihi Türkler, Yahudiler, Ruslar

Hazar Tarihi Türkler, Yahudiler, Ruslar

M.İ.Artamonov

M. İ. Artamonov ve Eseri Önsöz Doğu Avrupa'daki Hun Kabileleri Savirler Utigur ve Kutrigurlar Avarlar Hazarlar'la İlgili İlk Bilgiler Türkler Avrupa'da Türk Hazarlar Kafkas Ötesi'nde Büyük Bolgarya Hazar Devleti'nin Te...

Roma İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu

Patrick Le Roux

İ. Ö 27 yılında resmen kurulan Roma İmparatorluğu, Roma’nın Gotlar tarafından ele geçirildiği tarih olan İ. S 410 ya government 476’ya dek insanlık tarihinin gördüğü en görkemli uygarlıklardan biri olarak varlığını sür...

Gelibolu Cehennemi Bir Alman'ın Gözüyle Çanakkale

Gelibolu Cehennemi Bir Alman'ın Gözüyle Çanakkale

Walter Von Schoen

Çanakkale üzerine yazılmış en sıra dışı kitaplardan biriyle karşınızdayız. Schoen’un gözüyle Çanakkale Savaşı’nın anlatıldığı eser, her ne kadar Almanların zafere katkısını büyüteçle göstermeye çabalasa prosecutor yapt...

Tarihin Saklanan Yüzü

Tarihin Saklanan Yüzü

Çetin Altan

Biz Türk Cumhuriyetçileri, Osmanlı tarihinin boşluklarını, karanlıklarını, bilinmezlerini ve şimdiye dek kalıplaştırılmış abartmalı yakıştırmalarla şişirme yorumlarını, soylu bir akıcılığın, objektif bir bilimselliğin ...

Kitap Türleri

Tarih kitap kitap indir bedava

Tarih