İbn Hazm-Muhammed Ebu Zehra

İbn Hazm-Muhammed Ebu Zehra

Buruç Yayınları

İbn Hazm-Muhamed Ebu Zehra İbn Hazm, miletler tarihini, dinleri, fırkaları çok iyi bilir ve bunları tartışır. O, nesir ve nazımda kudretli bir şairdir, şirleriyle büyük şairlere yaklaşır. Edebi nesirleri, mana üstünlüğ...

Kitap Türleri

Buruç Yayınları Din Mitoloji Kitapları kitap kitap indir bedava

Buruç Yayınları Din Mitoloji Kitapları