2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) Pegem Akademi Yayıncılık - KPSS Kitapları ücretsiz indir

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) Pegem Akademi Yayıncılık - KPSS Kitapları ücretsiz e-kitap indir

Yazar :

2018 Kps Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Setting (7 Kitap) 2018 KPS Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Setting (7 Kitap) Değerli Adaylar, Hayatın dönüm noktalarından gasper haline gelen KPS`de üstün bir başarı elde etmenizi amaçlayan kitaplarımız, sorulmuş ve sorulması olası soruların titizlikle incelenmesiyle hazırlanmış olup kitaplarda, - konuların soru çözümünü kolaylaştıracak şekilde ele alınmasına, - açık ve anlaşılır bir dil kulanılmasına, - bilgilerin resim, şekil ve şemalarla somutlaştırılmasına, - kavram haritaları, tablolar, grafik, ve etkinliklerle bilginin kalıcılığının sağlanmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca, - her ünitenin sonunda bulmaca, boşluk doldurma, çözümlü ve cevaplı testlerle bilgilerin, farklı yöntemlerle işlenmesini sağlayarak başarı oranınızı artırmak, - sınav formatına uygun sorular ve çözümleri ile sizlere soru çözme pratiği kazandırmak ve sınavlarda daha etkin bir performans sergilemenizi sağlamak hedeflenmiştir. - Konuların sınav formatına uygun ve soru çözümünü kolaylaştıracak bir şekilde işlenmesine, açık ve anlaşılır bir dile aktarılmasına, bilgilerin resim, şekil, şema, kavram haritaları, tablo, grafik ve etkinliklerle somutlaştırılmasına özen gösterilmiştir. Uzun bir birikimin ve yoğun bir emeğin ürünü olan kitaplarımız görüş ve önerileriniz ile niteliğini daha da artıracak. Bu setting, lise mezunları için hazırlanmış olup aşağıdaki kitaplardan oluşmaktadır: 1. 2018 KPS Türkçe Konu Anlatımlı - 312 SAYFA Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPS) Genel Yetenek Testinde önemli bir ağırlığı bulunan Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuraları kapsamındaki 30 sorunun hızlı ve hatasız bir şekilde çözümü hedeflenerek hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Sözel Akıl Yürütme, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralarını kapsayan bölümlerden oluşmaktadır. 2. 2018 KPS Matematik - Konu Anlatımlı - 560 SAYFA Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPS) Genel Yetenek Testinde önemli bir yer tutan “Matematik” kapsamındaki 26 veya 27 soruyu etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Temel Kavramlar, Sayılar, Bölme-Bölünebilme Kuraları, Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel Sayılar, Üstlü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Eşitsizlik, Mutlak Değer, Oran – Orantı, Problemler, Kümeler, Fonksiyon-İşlem-Modüler Aritmetik, Permütasyon-Kombinasyon–Olasılık-Tablo ve Grafikler bölümlerinden oluşmaktadır. 3. 2018 KPS Tarih Konu Anlatımlı - 424 SAYFA Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPS) Genel Kültür Testi'nde önemli bir yer tutan “Tarih” kapsamındaki 27 soruyu etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Türk-İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri, Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri, X. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi, Cumhuriyet Dönemi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi bölümlerinden oluşmaktadır. 4. 2018 KPS Geometri Konu Anlatımlı - 216 SAYFA Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPS) Genel Yetenek Testinde önemli bir yer tutan “Geometri” kapsamındaki 3 veya 4 soruyu etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar, Çokgenler ve Dörtgenler, Çember ve Daire, Analitik Geometri ve Katı Cisimler bölümlerinden oluşmaktadır. 5. 2018 KPS Coğrafya Konu Anlatımlı - 40 SAYFA Bu kitap Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPS) Genel Kültür Testinde önemli bir yer tutan “Coğrafya” kapsamındaki 18 soruyu etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Türkiye’nin Coğrafi Konumu, Türkiye’nin Yer Şekileri ve Özelikleri, Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü, Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme, Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık, Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi, Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm ve Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası bölümlerinden oluşmaktadır. 6. 2018 KPS Vatandaşlık Konu Anlatımlı - 248 SAYFA Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPS) Genel Kültür Testinde önemli bir yer tutan “Temel Yurtaşlık Bilgisi” kapsamındaki soruları etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Hukukun Temel Kavramları, Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvetler Ayrılığı, Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi, 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri, Temel Hak ve Hüriyetler, Yasama, Yürütme, Yargı, İdare Hukuku bölümlerinden oluşmaktadır. 7. 2018 KPS Sözel & Sayısal Mantık Konu Anlatımlı - 152 SAYFA 2013 KPS’den başlayarak KPS müfredatına alınan Sözel-Sayısal Mantık konusu, özelikle süre açısından, öğrencileri tedirgin etmektedir. Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPS) önemli bir yer tutan Sözel & Sayısal Mantık kapsamındaki soruları etkili bir şekilde çözebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Kitap sorulmuş ve sorulması olası konular incelenerek titizlikle hazırlanmış olup Sözel Mantık ve Sayısal Mantık bölümlerinden oluşmaktadır. 7 kitaptan oluşan 2018 Kps Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Setting içeriğinde, bu güne kadar Kps'de sorulmuş ve sorulması muhtemel soruların konu anlatımlı soru çözümlemeleri bulunuyor. Her bir konunun tek tek ayrı içerikler halinde kitaplaştırılmış olması, çalışma programınızı kendinize uygun biçimde düzenlemeniz için de büyük kolaylıklar sağlıyor. Uzmanlar tarafından titizlikle hazırlanan soru bankası kitaplarında, konuları daha iyi ve pratik biçimde anlamanıza yardımcı olan şekiler, grafikler, kavram tabloları gibi yardımcı unsurlar da yer alıyor. Birçok insan için artık hayatının adeta dönüm noktası haline gelen Kps'ye hazırlanmak için, konularla ilgili soruların çözümlerine kolaylıkla ulaşmanızı sağlayan soru bankası kitapları bulunuyor. Bu amaçla hazırlanmış olan 2018 Kps Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Setting içeriğinde, açık ve anlaşılır bir dil kulanılarak earn bir biçimde anlaşılabilmesi amaçlanıyor. Bilgilerin resim ve şekiler ile somutlaştırılması, sınava girecek adayların görsel hafızasına olumlu yönde katkılar sağlıyor. Her ünitenin sonunda konumlandırılan testler, bulmaca ve boşluk doldurma gibi etkinlikler, işlenmiş olan konuların öğrenilme derecesine büyük ölçüde fayda sağlıyor. Ölçme ve değerlendirmenin yanı sıra bu testler sayesinde, konuların özet tekrarı ile en önemli noktalar ele alınarak güncelenmiş oluyor. Pegem Akademi ve Yayıncılık tarafından 2017 tarafından basılan 2018 Kps Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Setting, toplam 2312 sayfadan oluşuyor. Konusunda uzman eğitimcilerden oluşan komisyon tarafından hazırlanan konu anlatımlı modüler setting lise mezunları için hazırlanmış olup, Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Sözel & Sayısal Mantık konularını içeren kitaplardan meydana geliyor. Her bir kitapta, ilgili olduğu ders ile ilgili en son Kps müfredatını içeren konular, anlatımları ve test soruları yer alıyor. Kps'de önemli bir yer tutan Türkçe sınavı, sözel akıl yürütme, dil bilgisi ve yazım kuralarından oluşan 30 sorudan oluşuyor. Bu çok önemli 30 soru için kısa ve uzun soru içerikleri ile birlikte, hızlı bir biçimde soruyu anlama ve çözme yeteneklerini de geliştiren pratik yöntemler sunuluyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavında, toplamda ortalama 26-27 soru aralığında sorumluluğu bulunan Matematik dersi için, 2018 Kps Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Setting içeriğinde, detaylı konu anlatımlarını içeren Matematik kitabı bulunuyor. Soru bankası içeriğinde, Temel Kavramlar, Sayılar, Bölme ve Bölünebilme, Asal Çarpanlara Ayırma, Birinci Derece Denklemler, Köklü Sayılar, Eşitsizlik, Mutlak Değer, Çarpanlara Ayırma, Oran ve Orantı, Kümeler, Permütasyonlar, Kombinasyonlar gibi konular açıklanıyor. Toplam 560 sayfadan oluşan Matematik Soru Bankası, testler ve problem çözme konusundaki pratik yöntemleri içeriyor. Geometri ile ilgili soruları çözmenize yardımcı olmak üzere hazırlanan Geometri Soru Bankası, Geometrik Kavramlar, Doğruda Açılar, Dörtgenler, Çokgenler, Analitik Geometri, Çember ve Daire, Katı Cisimler gibi konulardan ve çözümlü test sorularından oluşuyor. Geometri Anlatımlı Soru Kitabı, toplam 216 sayfadan meydana geliyor. 2018 Kps Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Setting içeriğinde bulunan Tarih ve Coğrafya soru bankası kitapları, yeni Kps müfredatının en son konularını içeriyor. 424 sayfadan oluşan geniş anlatımlı Tarih soru bankası kitabında, İslamiyet Öncesi Türk Tarihi konularından başlayarak Cumhuriyet Dönemi'ne kadar geniş bir konu anlatımı bulunuyor. Bunun yanı sıra Coğrafya soru bankası, Türkiye'nin Coğrafi Konumu, Yer Şekileri, İklimi ve Özelikleri, Tarım ve Hayvancılık, Maden Kaynakları, Enerji ve Sanayi gibi geniş yelpazeye sahip konu anlatımlarını içeriyor. Coğrafya Konu Anlatımlı soru kitabı, 40 sayfadan oluşuyor. Hukukun Temel Kavramları ve Anayasa Hukuku hakında geniş bilgilerin yer aldığı Vatandaşlık Bilgisi soru bankası, sınavın en önemli aşamalarından birini içeren Vatandaşlık sınavı için gereken, anlatımlı soru çözümlerini içeriyor. Sayısal & Sözel Mantık Soru Bankası kitabı, sınavda zamanla mücadele ederken soruları kolayca anlamanız ve çözümlerine odaklanmanız için titizlikle hazırlanıyor. Lise, lisans ve ön lisans düzeyi için hazırlanmış genel bir kitaptır.

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) Pegem Akademi Yayıncılık - KPSS Kitapları kitap indir bedava

 • Yazar:
 • Yayımcı: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 195,00 TL

Kitap eleştirileri

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap)

mmswhite

Sonunda bu kitabı bitirdim. Hauerwas, eski Gifford Lecturers - William James, Reinhold Niebuhr ve Karl Barth'ı, başka bir şey olursa vahiyden doğan Hıristiyan tanığı karakterini üstlenmesi gereken bir girişim olarak doğal teoloji hikayesini anlatmak için araştırıyor. yüceltilmiş bir antropoloji. Çok iyi.

2020-01-26 01:50

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) okumak itibaren EasyFiles

3.4 mb. indir kitap

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) indir itibaren OpenShare

5.5 mb. indir ücretsiz

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) indir itibaren WeUpload

5.8 mb. okumak kitap

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) indir itibaren LiquidFile

3.6 mb. indir

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) Pegem Akademi Yayıncılık - KPSS Kitapları kitap indir bedava

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) okumak içinde djvu

4.1 mb. indir DjVu

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) indir içinde pdf

4.1 mb. indir pdf

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) indir içinde odf

4.7 mb. indir ODF

2018 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Konu Anlatımlı Modüler Set (7 Kitap) indir içinde epub

5.9 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

Pegem KPSS Coğrafya Ders Notları 2016

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - KPSS Kitapları

Pegem KPS Coğrafya Ders Notları 2016 KPS Coğrafya Ders Notları 2015 Değerli arkadaşlar, Gerek her yıl yapılan Lisans KPS gerekse iki yılda bir yapılan ortaöğretim ve önlisans KPS'de Coğrafya soru sayısı, 18'dir. Almış olduğunuz bu Coğrafya Ders Not...

2018 DGS Çek Kopar Yaprak Test

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - KPSS Kitapları

2018 DGS Çek Kopar Yaprak Test 2018 DGS çek Kopar Yaprak TestToplam İçerisinde 12 Test bulunmaktadır.  ....

Pegem Akademi 2018 Kpss Genel Yetenek : Genel Kültür Coğrafya 30 Deneme - ÖNDER CENGİZ

Yazar: Pegem Akademi Yayıncılık - KPSS Kitapları

2018 KPS Genel Yetenek – Genel Kültür Coğrafya 30 Deneme Sevgili Kamu Personeli Adayları, KPS Genel Kültür testinde önemli bir yer tutan“Coğrafya” kapsamındaki sorular, yılara göre analiz edilmiş ve bu analiz sonuçlarına göre kitabınızda yer alan ...