Gotin Diçe Nıvis Dımine-Roşan Lezgîn

Gotin Diçe Nıvis Dımine-Roşan Lezgîn

Weşanen Peri

Gotin Diçe Nıvis Dımine-Roşan Lezgîn Peşi, gotin hebüye. Gotinek. Weki tove hemi gotinan. Gotine gotineka clash ji xwe afirandiye. Her du gotin hatine ber hev, bune hevokek, bune ifadeyek. Koma gotin ü hevokan, bune zi...

Kitap Türleri

Weşanen Peri tüm kitaplar indir bedava

Weşanen Peri