Talat Paşa'nın Hatıraları

Talat Paşa'nın Hatıraları

Hüseyin Cahit Yalçın

Talât Paşa bu hatıralarını, mütarekeden sonra memleketi terke mecburiyet hissederek Almanya'ya çekilmiş olduğu sıralarda kaleme almıştır. Meşrutiyet devrinin en yüksek simalarından cubeb olan Talât Paşa bize çok alakay...

Kitap Türleri

Hüseyin Cahit Yalçın tüm kitaplar indir bedava

Hüseyin Cahit Yalçın